På sistone har flera studier utförts om flimrande ljus och hur det påverkar människors välbefinnande och hälsa. Man har observerat att flimmer kan orsaka olika slags besvär hos människor, bland annat huvudvärk, trötthet och stress.

Flimret gör det svårare att koncentrera sig på arbetet och försämrar trivseln. Det påverkar också ögonens rörelser, om man till exempel läser i flimrande ljus fördubblas antalet ögonrörelser, vilket sänker läshastigheten.

Flimmer är vanligare än vad människoögat noterar

De flesta exponeras för flimrande ljus dagligen, eftersom de tillbringar en stor del av den vakna tiden på arbetsplatser och i skolor där artificiella ljuskällor är vanliga.

Flimret kan ibland vara störande synligt, men det kan inte alltid observeras med människoögat. Det gäller dock att notera att även om människan inte alltid varseblir flimret registreras det av näthinnan och hjärnan.

Flimrande ljus beror på snabba variationer i elnätets spänning. Många traditionella ljuskällor såsom lysrör med magnetiska reaktorer är särskilt känsliga för dessa variationer, men också många LED-lampor kan flimra på ett störande sätt.

Flimret i schack med hjälp av styrelektronik

I Valtavalo G4 LED-lysröret har problemet lösts med styrelektronik. Förutom en stressfri belysning som främjar välbefinnandet är produkten också långlivad och har ett ljusspektrum som inverkar på vakenheten och produktionen av melatonin. Våra LED-lysrör är i synnerhet planerade för arbetsplatser och lokaler där man vistas och arbetar länge och där det är viktigt att se bra”, berättar Valtavalos vd Markku Laatikainen om den nya produkten.

Flimmerprocenten för lysrör vanliga konkurrerande LED-lysrör är över 30, medan den för Valtavalo G4 LED-lysröret är rejält under 5, vilket innebär att det är flimmerfritt i praktiken”, säger Laatikainen.

G4 LED-lysröret tillverkas på Valtavalos produktionsanläggning i Kajaani i Finland. I slutet av fjolåret meddelade företaget att tillverkningen av LED-lysrör kommer att mångdubblas genom anskaffning av ytterligare en helautomatisk produktionslinje.

Valtavalo G4 lanseras internationellt på Elmässan Syd i Malmö den 10 Februari, 2016.