Syftet med EU:s energimärkning är att hjälpa att jämföra produkternas energiförbrukning och att uppmuntra företagen att utveckla sina produkter och investera i planering av energieffektiva produkter. Apparaternas energimärkning anger vilken kategori varje apparat tillhör baserat på energieffektivitet – apparater i klass A (grönt) förbrukar minst energi och är alltså mest energieffektiva, medan apparater i klass G (rött) förbrukar mest energi.

Energimärkning förnyas för närvarande i enlighet med Kommissionens delegerade förordning (EU) 2019/2015.

Tack vare kraven på ekodesign och energimärkning, har produkter blivit allt mer effektiva och den nuvarande energimärkningsskalan slagit i taket. Det har inte heller varit klart vad som är skillnaden mellan klasserna A++ och A+++. Som ett resultat har man beslutats att ersätta skalan A+++ till G med skalan A till G.

Övergången till den nya klassificeringen kommer att ske gradvis. Den nya energimärkningen har börjat bli synlig i både fysiska butiker och i e-handeln från och med 1 mars 2021 för fyra produktkategorier – kylar och frysar, diskmaskiner, tvättmaskiner och tv-apparater. För ljuskällor införs den nya märkningen 1 september 2021, och andra produkter kommer att följa de närmaste åren.

Ny energietikett

Så här ser det nya energimärket ut.

Hur man tolkar energietiketten:
I. Leverantörens namn eller varumärke
II. Leverantörens modellbeteckning
III. Skala för energieffektivitetsklasserna A till G.
IV. Energianvändning uttryckt i kWh elförbrukning per 1000 timmar med ljuskällan i påläge.
V. QR-kod
VI. Energieffektivitetsklass
VII. Numret på denna förordning, dvs. 2019/2015.

Liten etikett (färg eller svartvitt) kan tillhandahållas i visuella annonser och tekniskt reklammaterial.

Energimärkning för belysningsprodukter

Den nya energimärkningen för ljuskällor börjar gälla den 1 september 2021. Det finns dock en övergångstid på 18 månader, till 1 mars 2023, för att märka om ljuskällor som redan satta på marknaden. Ny märkning avser ljuskällor, som inkluderar lampor, moduler och armaturer som uppfattas som en ljuskälla (med fast ljuskälla).

Ny energieffektivitetsklass ska vara lättare att läsa eftersom den kommer att baseras på effektivitet lm/W istället för gammalt index för energieffektivitet. Dessutom kommer energiklasserna att skalas på nytt. Till exempel idag bästa A ++ kommer att kategoriseras till E-klass och A + till värsta G-klass.

De ökande och högre kraven på energieffektivitet kommer medföra att flera ljuskällor med äldre teknik, såsom halogenlampor och traditionella lysrör (T8), kommer att av fasas ut från och med 1 September 2023. T5 lysrör och kompaktlysrör berörs troligen först senare när ytterligare skärpningar väntar.

Syftet med EU:s ekodesign är att förbättra produkters energieffektivitet och minska deras andra miljöpåverkan. Ekodesignregler är obligatoriska, med några få undantag, för alla lampor som säljs i EU.