Eftersom den verkliga tillverkningsorten för våra LED-lysrör ibland ifrågasätts, oftast av konkurrenter, känner vi att vi vill beskriva öppet hur och var våra LED-lysrör tillverkas. Som påbröd hittar du i slutet av artikeln en inbjudan att komma och se det med egna ögon.

På ett möte nyligen nämnde en av våra samarbetspartner att världens alla LED-lysrör numera tillverkas antingen i Kina, eller i staden Kajaani i Finland. De talade till och med skämtsamt om ”miraklet i Kajaani”. Jag är övertygad om att orden var menade att framställa vårt företag i ett fördelaktigt ljus, men myntet har också en baksida. Sedan den här händelsen har jag djärvt och med glimten i ögat själv yttrat den här provokativa kommentaren, även om det kanske inte är rättvist att jämföra Kajaanis och Kinas tillverkning av LED-lysrör. När allt kommer omkring är den globala tillverkningen av LED-produkter koncentrerad till Kina, och nästan alla stora belysningsmärken tillverkas där. Det var också där som Valtavalos första LED-lysrör tillverkades. Sedan 2012 tillverkas däremot alla våra LED-lysrör i Kajaani. Vi använder också finska materialleverantörer så långt det är möjligt, och vi ökar andelen inhemska insatsvaror och inhemskt innehåll i våra produkter så fort vi får chansen.

Men trots att vi har fakta på vår sida är elaka rykten svåra att skingra. Det senaste, ogrundade påståendet vi har hört är att vi skulle köpa plaständstyckena till våra LED-lysrör från en konkurrent som importerar kinesiska produkter. Man har även påstått att våra produkter är helt igenom kinesiska, och att allt vi gör i Finland är att ”sätta ändstyckena på plats”. Den mest ovanliga arroganta kommentaren från någon som är föga insatt i ämnet är ”samma kinesiska prylar som överallt annars – fast till överpris”.

Även om sådana här falska historier är nedslående, kan vi ändå på något sätt förstå att sådana här rykten sprids av konkurrenter och andra, även om de baseras på okunskap. Det är ju trots allt svårt att tro att världens bästa LED-lysrör skulle kunna tillverkas av ett litet företag i Kajaani i Finland. Men detta verkar inte vara fallet, i alla fall inte om man ska tro de oberoende laboratorietesterna och de objektiva produktjämförelserna, till exempel jämförelserna av 12 olika LED-lysrör som publicerades i LUX Review.

Våra LED-lysrör monteras ihop på vår egen fabrik i Kajaani. Under monteringen använder vi ett automatiskt löpande band utrustat med en robotarm som utformats och tillverkats i staden Kuopio. Vår huvudprodukt, LED-lysrören i G-serien, har aluminiumarmaturer som tillverkas åt oss i landskapet Birkaland, och plastkåporna tillverkas i staden Vasa. Plasten till ändstyckena kommer från staden Outokumpu, och metalldelarna från staden Vanda. Även ändstyckena monteras med robotar på vår fabrik i Kajaani. Kretskorten till lysrören tillverkas lokalt, hemma i Kajaani. Slutprodukterna emballeras slutligen i förpackningsmaterial från Vanda. Vår huvudprodukt är alltså totalt sett ca 80 % finsk. Det är nästan den maximala nivå som går att uppnå med tanke på att allt inte går att få tag på i Finland. När det gäller produkterna i vår nya E-serie är andelen inhemska insatsvaror inte riktigt lika hög. Men så snart upphandlingskanalerna stabiliseras under de kommande åren kommer vi absolut att öka andelen inhemska insatsvaror även i den här serien.

Även om vi har puffat för och försvarat finsk tillverkning ett otal gånger i media, handlar inhemsk tillverkning och produkter inte bara om värdeval för oss, eller om att ta vår del av det sociala ansvaret. Det handlar också om ett tydligt affärstänk. När en stor del av våra produkter säljs i Finland och på andra ställen i norra Europa är det helt enkelt både vettigt och logiskt att tillverka produkterna här. Även om alla företag deklarerar att deras produkter är av hög kvalitet kan vi av erfarenhet säga att den allra bästa kvaliteten kräver den allra senaste tekniken när det gäller design, material och tillverkningsprocesser. Det är enklare att garantera och upprätthålla sådana förhållanden i Finland än på andra sidan jordklotet. När det gäller inhemsk tillverkning och inköp av material är dessutom risken för fluktuationer liten, och eventuella fluktuationer i priset på USA-dollarn påverkar oss bara indirekt, om överhuvudtaget.

Som du alltså märkt utifrån det jag just berättat är det finska ursprunget något som Valtavalo tar på största allvar. Miraklet i Kajaani är inte bara till nytta för oss, utan även för våra kunder och hela landet.

Video om Valtavalos ändstyckesautomation:

 

Video om Valtavalos automatiserade produktionslinje för G-serien: