Den finska leverantören av belysningslösningar Valtavalo Ltd. har ökat sin omsättning ända sedan bolaget grundades, dvs. 10 räkenskapsår i rad. Det som gör Valtavalos berättelse intressant är det faktum att företaget, som ursprungligen var ett importföretag, idag lever starkt på export och produkterna bär den blåvita nyckelflaggan (Key Flag Symbol) som vittnar om finskt ursprung.

Valtavalo började sin exportverksamhet redan före etableringen av sin egna produktionsanläggningi Kajaani, Finland. Sedan starten av den helautomatiska robotfabriken 2012 har exporten emellertid tagit en allt större roll i Valtavalos årliga omsättning. Företaget etablerade ett filialkontor i Sverige 2017 och nu är försäljningen i Sverige nästan på samma nivå som i Finland. Under det pågående räkenskapsåret, som slutar i maj, har all export svarat för 54% av den totala omsättningen – det är 7 procent högre än ett år tidigare. Även om större delen av exporten kommer från Sverige och norra Europa, finns det länder som är mer exotiska för oss, till exempel Peru.

För närvarande har det svenska filialkontoret fyra anställda, främst med fokus på försäljning, medan de tjugo personerna i Finland arbetar med försäljning, administration, produktion och logistik.

Det finns en ”Finnkampen-känsla” mellan våra olika säljteam och det är trevligt att inspireras av varandra för att uppnå bättre resultat”, skrattar Martin Persson, som ansvarar för Valtavalos verksamhet i Sverige.

Under de senaste åren har företaget genomgått ett strikt program för att lansera nya produktionslinjer och produkter. Sist men inte minst en organisatorisk omstrukturering för att förbättra lönsamheten.

Vi har gjort tuffa val och de stora investeringarna i våra egna produkter och produktionslinjer återspeglas efter några dåliga år äntligen i förbättring av företagets lönsamhet, även om avskrivningar på gjorda investeringar samt finansiella kostnader belastar resultatet”, säger Tuukka Prykäri, som började som VD i början av året.

”Under innevarande räkenskapsår har vi vuxit stadigt, så framtiden ser fortfarande ljus ut”, säger Prykäri.