Hem Företaget Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy

Vårt verksamhetslöfte är att vi som Nordens största och utvecklingsorienterade tillverkare av LED-lysrör erbjuder högkvalitativa produkter med lång livscykel. Vi fokuserar på kunder, säkerhet och miljö och iakttar de skyldigheter som vår verksamhet omfattas av.

Kvalitetsprinciper

Vår verksamhet styrs av kvalitets- och miljösystem som grundar sig på företagets mission och vision. Våra värderingar är också en viktig del av Valtavalos verksamhet: vi säljer hållbara produkter som förbättrar kundernas välbefinnande och ekonomiska effektivitet. Utgångspunkten för vår produktfilosofi och verksamhet är att hitta bästa möjliga lösning på kundens behov.

På alla våra verksamhetsställen iakttar vi gällande arbetslagstiftning och -bestämmelser samt allmänt bindande kollektivavtal. Medarbetarna får sätta sig in i sina arbetsuppgifter och företagets verksamhetssätt i början av anställningen. Yrkesskickligheten upprätthålls genom utbildning.

Vi utvecklar hela tiden våra produkter och verksamhetssätt. Vi utvecklar, tillverkar och testar alla våra LED-lysrörsprodukter själva och använder endast avancerad teknik och förstklassiga komponenter. Valtavalo medverkade i utvecklingen av LED-lysrörsstandarden EN62776, enligt vilken vi tillverkar våra produkter.

Miljöprinciper

Vårt mål är att föregå med gott exempel för de andra branschaktörerna genom att göra miljömässigt hållbara val utifrån våra värderingar. Våra LED-lysrör inklusive material kan enkelt återvinnas i slutet av deras långa livscykel. Valtavalos LED-produkter kan lämnas för återvinning som vanligt elektronikskrot.

Vid upphandling av produktionsmaterial anlitar vi finländska huvudmän alltid när det är möjligt, och vi strävar efter att välja ett så miljövänligt fraktalternativ som möjligt vid fjärrtransporter. Vi fäster särskild uppmärksamhet vid att produkt- och förpacknings- materialen är giftfria och tillverkade på ett miljövänligt sätt. Vi återanvänder förpackningsmaterial från produktionen när vi packar färdiga produkter för leverans till kunderna. Vi undviker plast i våra förpackningar och istället används förnybart kartong- och pappersmaterial så långt det är möjligt.

Valtavalos mest betydande miljöaspekt är dock våra LED-lysrör som har fått stor spridning. Ett LED-lysrör sparar under sin livscykel cirka 1 500 kWh elenergi, vilket motsvarar 310,5 kg koldioxid. (0,207kg/kWh, källa: Climate Calculator)

Valtavalo har certifierats enligt kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015 och miljöledningsstandarden ISO 14001:2015.

ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 standarderna

Kvalitetsledningsstandarden ISO 9001:2015 (på engelska)
Miljöledningsstandarden ISO 14001:2015 (på engelska)


SGS_ISO 9001_TCL_HRSGS_ISO 14001_TCL_HR