Hem Företaget Produktion

En obestridd föregångare inom tekniken för LED-lysrör

I dag tillverkar och testar Valtavalo sina LED-lysrör på en helautomatisk monteringslinje i Kajana i Finland.

Start av den egna produktionen

År 2009 inledde Valtavalo planeringen för att tillverka LED-lysrör i Finland. Planeringen resulterade i den helautomatiska produktionslinjen som stod klar 2012 samt i det nya rekordslående LED-lysröret. Anläggningen finns i ett tidigare pappersbruks lokaler i Renforsin Ranta Business Park i Kajana. På området finns också utmärkta mervärdestjänster.

Valtavalos produktionsanläggning

  • Togs i drift hösten 2012
  • Anläggningen finns i Renforsin Ranta Business Park i Kajana
  • I samma lokaler finns också Valtavalos logistikcentrum
  • Den helautomatiska produktionslinjen levererades av finska EID Tech Oy i Kuopio
  • I det inledande skedet är produktionskapaciteten cirka 500 000 LED-lysrör per år

Valtavalos automatiserade produktionslinje

Modern produktionsautomation erbjuder ett mycket kostnadseffektivt och skalbart sätt att producera en av vår tids bästa belysningsprodukter.