Hem Företaget Mediabank

Publicerings- och användningsrätt till materialet i mediebanken

Mediebanken är avsedd för media och våra samarbetspartner. Materialet i mediebanken får enbart användas med anknytning till Valtavalo Oy:s produkter och/eller service. God journalistetik i kommunikationen ska iakttas och för all användning i marknadsföringssyfte krävs skriftligt samtycke av Valtavalo. Partnerföretag och andra aktörer får inte använda Valtavalos logotyp och bifogat bildmaterial i sin marknadsföring eller annan kommunikation, till exempel som referens, utan Valtavalos godkännande.

  • Materialet får publiceras avgiftsfritt enligt de villkor som anges här.
  • Publiceringsrätten kan inte säljas eller överlåtas till tredje part.
  • Upphovsrätten kvarstår hos bildrättsinnehavaren, med andra ord Valtavalo Oy.
  • Manipulation av bilder och logotyp får inte ske utan tillstånd av Valtavalo.
Nedladdningsbar logotyper och filer
Valtavalo Oy -logo, ZIP-tiedosto I mappen finns firmamärket och logotexten i PDF-, AI- och EPS-format.
Nedladdningsbar fotografier
Valtavalos automatiserad produktionslinje
Valtavalo G4 LED-lysrör
Valtavalo LED-lysrör
Valtavalo E3 LED-lysrör
Valtavalo E3 LED-lysrör