Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 9-15 0207 789 880
Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 9-15 0207 789 880

Oikeanlainen valaistus hyödyttää yrityksiä monin tavoin

15.2.2018

Hyvä valaistus on välttämätöntä optimaalisen suorituskyvyn saavuttamiseksi työpaikoilla. Erityisesti näin on ikääntyvän työvoiman kohdalla, mutta hyvän valaistuksen on osoitettu vaikuttavan positiivisesti kaikenikäisen työvoiman suorituskykyyn, työturvallisuuteen, työtapaturmien ja poissaolojen määrään sekä terveyteen ja yleiseen hyvinvointiin. Näin ollen valaistuksella on suora vaikutus myös työn tuottavuuteen.(1)

Riittämätön tai huonolaatuinen valaistus voi aiheuttaa työntekijöille silmien rasittumista, päänsärkyä ja väsymystä, jotka puolestaan heikentävät suorituskykyä ja työtehoa. Syynä oireisiin on useassa tapauksessa liian alhainen valaistustaso, häikäisy tai välkyntä. Välkyntä häiritsee ihmisen keskittymistä työhön ja vaikuttaa myös silmän liikkeisiin, ja esimerkiksi lukeminen välkkyvässä valossa kaksinkertaistaa silmän liikkeiden määrän ja hidastaa lukunopeutta. Välkyntä voi olla näkyvää, mutta vaikka välkyntä olisi ihmissilmällä huomaamatonta, se ei jää silmän verkkokalvolta ja aivoilta rekisteröimättä.(4)

Hyvälaatuinen valo ehkäisee tapaturmia ja parantaa tuottavuutta

Tutkimukset osoittavat, että laadukkaalla valaistuksella voidaan parantaa tuottavuutta teollisuudessa keskimäärin 8% prosenttia.(1)  Alla oleva kuvaaja (Lähde. Ir. W.J.M. van Bommel et al, Industrial lighting and productivity, 2002) havainnollistaa valaistuksen vaikutusta työn tuottavuuteen ja työtapaturmiin metalliteollisuudessa. Jopa varsin maltillisella 200 luksin (300 lx -> 500 lx) valaistusvoimakkuuden nostolla tuottavuus nousee 6%. Samalla virheiden määrä laskee -8% ja työtapaturmien määrä -14%. Jos valaistustasoa nostetaan tuhanteen luksiin tuottavuuden kasvu nousee noin 10%:lla – vastaavasti virheiden määrä laskee -15% ja työtapaturmien määrä jopa -27%.

Vaikka valaistuksella on merkittävä rooli työturvallisuuden parantajana, ei pelkkä valaistuksen uusiminen tietenkään yksin riitä. Työympäristöissä, joissa työturvallisuus on muilta osin jo suhteellisen hyvällä tasolla, hyvä valaistus kuitenkin vähentää tapaturmien riskiä entisestään.

Myös työterveyslaitos on todennut vaativissa näkötehtävissä saavutetun 8–9 % tuottavuuden nousun, kun valaistusvoimakkuutta on lisätty 500 luksista 1600 luksiin.(2) Tämä selittyy esimerkiksi paremmalla keskittymiskyvyllä, joka puolestaan vähentää virheiden määrää. Työterveyslaitos toteaakin, että edellä mainitulla valaistusvoimakkuuden lisäyksellä on saatu virheiden lukumäärä jopa puolittumaan. On myös todettu työntekijöiden poissaoloprosentin laskeneen valaistusparannuksen yhteydessä (3). Kun työympäristössä on riittävä ja laadukas valaistus, ihmiset jaksavat ja viihtyvät työpaikoillaan paremmin, ja sairauspoissaolot vähenevät.

Edellä oleva kuvaaja kertoo selkeästi, että etenkin teollisuudessa tapahtuvia työtapaturmia voidaan ehkäistä hyvällä valaistuksella (1). On myös tärkeää huomata, että valaistusvoimakkuuden lisäksi kaikilla valaistuksen laadun osilla, mm. värilämpötilalla, luminanssilla, värintoistolla sekä valaistuksen tasaisuudella ja valon oikealla suuntaamisella, on merkitystä tapaturmien ehkäisemisessä. Esimerkiksi epätasainen valaistus tai liiallinen häikäisy voivat haitata näkyvyyttä ja johtaa mahdollisten vaaratilanteiden virheelliseen arviointiin. Välkyntä puolestaan voi olla erityisen vaarallista tilanteissa, joissa on tärkeää nähdä tarkasti koneiden liikkuvia osia.

Tiivistäen voidaankin sanoa, että hyvän valaistuksen tunnusmerkkejä ovat:
– riittävä valon määrä
– valaistuksen hyvä yhtenäisyys ja tasaisuus työskentelyalueella
– häikäisemätön valo
– hyvä värintoisto
– välkkymättömyys

Hyvä valaistuksen mittariksi ei siis riitä pelkkä luksitaso.

Kotimainen LED-valoputki tuottaa hyvälaatuista valoa

Valtavalo LED-valoputket tuottavat hyvälaatuista, katkeamattoman spektrin ja korkean värintoiston valoa, joka sisältää näkemisen kannalta olennaista sinistä aallonpituutta, jolla puolestaan on vaikutusta ihmisen vireystilaan ja melatoniinin tuotantoon. Valtavalo LED-valoputken erinomainen väritarkkuus (MacAdam 3 SDCM) varmistetaan jokaiselle LED-valoputkelle yksilöllisesti. G4 LED-valoputkissa välkynnän ongelma on ratkaistu panostamalla virtalähteeseen, ja tuote onkin käytännössä välkkymätön. Sen välkynnän määrää mittaava välkyntäprosentti on alle 5, kun loisteputkessa tai tyypillisessä kilpailevassa LED-valoputkessa arvo on jopa yli 30. Valtavalo LED-valoputket onkin suunniteltu erityisesti työpaikoille ja tiloihin, joissa oleskellaan ja työskennellään pitkään, ja joissa täytyy nähdä hyvin.

Sen lisäksi että nykyaikaiseen valaistukseen siirtyminen parantaa työhyvinvointia ja kasvattaa tuottavuutta, tuo se usein myös huomattavia säästöjä energiakustannuksiin. Näin hyvälaatuinen valaistus hyödyttää sekä työntekijää että työnantajaa, ja valaistukseen tehty investointi maksaa nopeasti itsensä takaisin.

Lähteet

W.J.M van Bommel, Ir. G.J. van den Beld, Ir. M.H.F. van Ooijen: Industrial lighting and productivity
Juslén Henri: Lighting, productivity and preferred luminances – field studies in the industrial environment (2007)
Poplawski, M.E. & Miller N.M. Flicker in Solid-State Lighting: Measurement Techniques, and Proposed Reporting and Application Criteria, 2013
Maija Alasalmi
Maija Alasalmi
Maija Alasalmi (FM) on toiminut Valtavalolla vuodesta 2014 lähtien vastuualueinaan markkinointi ja viestintä.

Haluatko lukea näitä lisää?

Tilaa suosittu uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoa valaistusasioista suoraan sähköpostiisi.

Ota yhteyttä

Kysy valaistuksesta asiantuntijalta

Valaistuksen asiantuntijamme ovat tavattavissa myös etäyhteyden avulla – sovi tapaaminen kanssamme jo tänään!