Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 9-15 0207 789 880
Asiakaspalvelumme palvelee arkisin klo 9-15 0207 789 880

Loisteputket ovat pian jäämässä historiaan

5.4.2022

Huolimatta siitä, että elohopeaa pidetään yhtenä vaarallisimmista ympäristömyrkyistä, on sen käyttö ollut vielä toistaiseksi sallittua tietyissä valonlähteissä, kuten T8- ja T5-loisteputkissa. Ensi vuonna tilanteeseen on kuitenkin tulossa muutos.

Euroopan Unionin alueella elohopean käytöstä on luovuttu pikkuhiljaa ja asteittain aina vuodesta 2006 lähtien, ja sen käyttöä on rajoitettu RoHS-direktiivillä ja ekosuunnitteluasetuksella. Elohopea on uhka ympäristölle ja ihmisten terveydelle. Sitä esiintyy ympäristössä myös luonnostaan – turvallisesti sitoutuneena mineraaleihin, eikä siitä silloin aiheudu merkittävää riskiä. Ongelmia aiheutuu ihmisen toiminnasta, jonka seurauksena ympäristöön pääsee suuria määriä elohopeaa. Vedessä ja maaperässä oleva elohopea päätyy lopulta myös ihmisen ravintoketjuun.

RoHS-direktiiviin tehdyllä poikkeuksella Euroopan komissio on kuitenkin sallinut rajoitettujen aineiden, kuten elohopean, käytön tietyissä käyttötarkoituksissa. Valaistuksessa poikkeus direktiiviin on koskenut esimerkiksi T8- ja T5-loisteputkia, pienloistelamppuja ja halogeenilamppuja, joiden käyttöä on perusteltu aikaisemmin sillä, että riittävän energiatehokkaita elohopeattomia lamppuja ei ollut saatavilla.

Tänä päivänä T8- ja T5-loisteputket on helppo korvata energiatehokkailla ja ympäristöystävällisillä LED-valonlähteillä, eikä tälle poikkeukselle ole enää perusteita. Tämän vuoksi komissio onkin hiljattain muuttanut RoHS-direktiiviä siten, että useimmat valonlähteitä koskeneet poikkeukset poistetaan direktiivistä.

Käytännössä direktiivimuutos tarkoittaa sitä, että useat vielä yleisesti käytössä olevat valonlähteet tulevat poistumaan käytöstä jo ensi vuonna. T8- ja T5-loisteputket tulevat poistumaan markkinoilta 24. elokuuta 2023.

Muutokset on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä 24. helmikuuta 2022.

Me Valtavalolla olemme työskennelleet energiatehokkaiden ja ympäristöystävällisten valaistusratkaisujen puolesta jo vuodesta 2008 lähtien. Vaihdettavalla LED-valonlähteellä toteutettu valaistus on kestävä ja ekologinen valinta. Lue lisää tuotteistamme ja ratkaisuistamme.

*****

Ekodesign-direktiivi (Ecodesign Directive, 2009/125/EC) määrittelee energiaa käyttävien tuotteiden suunnittelun ja tuotekehityksen ekologiset vaatimukset. Direktiivillä edistetään kestävää kehitystä parantamalla energiatehokkuutta ja ympäristön suojelun tasoa sekä energiahuoltovarmuutta. 1. syyskuuta 2021 voimaan tulleen uuden asetuksen tiukemmat energiatehokkuus- ja laatuvaatimukset ovat johtaneet siihen, että osa tuotteista ei enää vastaa vaatimuksia ja ne joudutaan näin ollen poistamaan asteittain markkinoilta. Ekologista suunnittelua ja energiamerkintää koskevien säädösten noudattamista valvoo Suomessa Turvatekniikan keskus eli Tukes.

RoHS-direktiivi (Restriction of Hazardous Substances) on vuonna 2006 voimaan tullut Euroopan unionin säädös, jolla rajoitetaan tiettyjen haitallisten aineiden käyttöä sähkö- ja elektroniikkalaitteissa. Näitä aineita ovat elohopea, kadmium, lyijy, kuusiarvoinen kromi sekä palonsuoja-aineet PBB ja PBDE. RoHS-lainsäädännön tarkoituksena on suojella ihmisten terveyttä ja ympäristöä sekä vähentää jätteiden haitallisuutta. Muiden kuin RoHS-direktiivin vaatimusten mukaisten sähkö- ja elektroniikkalaitteiden myynti ja tuonti Euroopan unioniin on kiellettyä.

Maija Alasalmi
Maija Alasalmi
Maija Alasalmi (FM) on toiminut Valtavalolla vuodesta 2014 lähtien vastuualueinaan markkinointi ja viestintä.

Haluatko lukea näitä lisää?

Tilaa suosittu uutiskirjeemme ja saat ajankohtaista tietoa valaistusasioista suoraan sähköpostiisi.

Ota yhteyttä

Kysy valaistuksesta asiantuntijalta

Valaistuksen asiantuntijamme ovat tavattavissa myös etäyhteyden avulla – sovi tapaaminen kanssamme jo tänään!