Hem Produkter

Gör ett genomtänkt och kvalitetsmedvetet val - välj Valtavalo!

Valtavalos produktfilosofi utgår från att vi vill hitta den genuint bästa lösningen för kunden. Valtavalos välgenomtänkta produktsortiment tillgodoser belysningsbehoven inom såväl den offentliga som den privata sektorn.

Både Valtavalos G-serie och E-serie LED-lysrör ersätter de traditionella lysrören och tillverkas på en helautomatisk produtionslinje på Valtavalos fabrik i Kajaani, Finland.

Utöver LED-lysrören omfattar vårt produktsortiment även armaturer. Med våra samarbetspartners kan vi genomföra högkvalitativa belysningslösningar för områdesbelysning, fasad- och accentbelysning för att nämna några användningsområden.

Valtavalo Bekymmersfritt – belysning som service, i sin tur, gör det möjligt att skaffa den bästa LED-belysningen på marknaden utan återbetalningstid eller investeringar.

Ladda ner vår produktkatalog eller kontakta Valtavalo försäljning för mer information.

Varför bör jag välja LED-lysrör i stället för integrerad LED-armatur?

På den frågan finns inget enkelt svar – för båda typerna av produkter finns optimala användningsmiljöer, men vi tycker att LED-lysrör är det bästa substitut för tradiotionella T8-lysrör. Jämfört med integrerade belysningssystem har LED-lysrören följande fördelar:

  • En internationell standard garanterar att kompatibla ersättningsrör är tillgängliga för T8-enheter, nu och i framtiden. Det finns inga garantier för att en integrerad systemmodell, eller ens modellens tillverkare, fortsätter att vara tillgänglig på marknaden under produktens hela garantiperiod. Det finns många exempel på innertak där flera olika belysningsmodeller är installerade eftersom de ursprungliga integrerade produkterna inte längre finns att tillgå, trots att garantin fortfarande gäller.
  • Installationskostnaderna blir låga när fastigheten har ett befintligt lysrörssystem. Om lamporna har magnetiska reaktorer utan kompensation, är installationen enkel: endast röret och glimtändaren byts. Även omkoppling av äldre elektronik är, i ekonomiskt hänseende, en bättre lösning än att använda leverantörsspecifika integrerade LED-system.
  • I framtiden kan prisvärd uppgradering till den senaste belysningstekniken göras genom att byta ut gamla rör mot nya av standardtyp.
  • Rören kan även flyttas till nya lokaler.

Läs mer om det aktuella ämnet på vår blogg.

Gör ett genomtänkt och kvalitetsmedvetet val

Samtidigt minskar du belysningskostnaderna och sparar miljön.

Kontakta oss!