Hem Support

Vanliga frågor och svar

Vi är måna om att göra Valtavalos LED-lösningar så användarvänliga som möjligt. Ändå kan det hända att du ibland behöver support. Nedan har vi listat några av de vanligaste frågorna med svar.  Du kan också fylla i kontaktformulären för att ställa frågor till oss och vi svarar dig så fort vi kan.

Varför ska man bry sig om belysningen?

Belysning gör av med en enorma mängder el. Förbrukningen ökar hela tiden och elpriserna stiger alltjämt. Lagstiftning runt om i världen kommer att främja och ta ställning till belysning, dess elförbrukning och kvalitet. Belysningen är ofta utförd med gammal teknik, som slösar energi. Belysningen påverkar emellertid människors hälsa, ork och arbetstrivsel. Redan nu finns det en sparsam och helt överlägsen LED-teknik för all typ av inomhusbelysning.

Hur kan man spara på belysningen?

Genom att välja Valtavalos miljövänliga, energieffektiva och hållbara LED-lysrör med hög verkningsgrad. Genom att satsa på belysningsplanering och kartläggning av lokalernas eller områdets ljusbehov – tillräckligt mycket ljus, vid rätt tid, på rätt plats. Genom att reglera ljuset (rörelse, dagsljus, behov enligt uppgifter osv.).

Vad bör man fästa uppmärksamhet vid i belysningen?

Man ska först bedöma leverantörens tillförlitlighet och belysningslösningens tekniska specifikation, såsom lysrörens ljusstyrka, färgtemperatur (för trivsel och stämning), livslängd, underhållskrav eller underhållsfrihet samt garanti (hur ofta lysrören eller andra komponenter måste bytas). Viktiga egenskaper är självfallet också miljövärden och driftskostnader, av vilka låg energiförbrukning är den som i dag står i fokus.

Var passar LED-lysrör?

LED-lysrör har ofta högre färgtemperatur (4000K, 5700K) än de traditionella lysrören med gulare ljus (2700K eller 3000K), och vi rekommenderar inte att de monteras bredvid varandra. Annars uppstår det en oangenäm effekt liknande den som ofta uppstår i kombinationen mellan naturljus utifrån och gulaktigt ljus inomhus. Däremot kan man med fördel byta LED-lysrör i hela byggnaden och på alla andra ställen där man vill spara energi, pengar och besvär och dessutom få det bästa möjliga ljuset. LED-ljus passar speciellt bra i kontorslokaler, fabrikslokaler, butiker, mötesrum och skolor. Överlag i lokaler där människor vistas, arbetar eller utför presentationer. LED-tekniken passar även utmärkt för utomhusbelysning med långa brinntider eller med rörelsesensor.

Hur installerar man Valtavalos LED-lysrör?

Lysrören är enkla att montera. När du använder en produkt som ersätter ett traditionellt lysrör byter du ut den gamla tändaren mot en Valtavalos LED-tändare och sätter in ett LED-lysrör precis på samma sätt som ett konventionellt lysrör. Monteringsanvisningar för LED-lysrör som ersätter konventionella lysrör finns på vår supportsida. OBS! De gamla lysrören och drosslarna innehåller giftiga ämnen. Vi bifogar monteringsanvisningar till de LED-lysrör som vi säljer och ger också anvisningar om hur du ska hantera och göra dig av med gamla lysrör, tändare och drosslar.

Vad påverkar priset på Valtavalos LED-produkter?

Vi eftersträvar att minimera de fasta kostnaderna i Valtavalos organisation med hjälp av automatiserad tillverkning, korta leveranskedjor och flexibel administration. Då betalar inte heller kunderna för något som de inte får. Materialkostnaderna för de högkvalitativa komponenterna är relativt höga (t.ex. ett LED-lysrör innehåller ofta över 50 små LED-ljuskomponenter). Andra faktorer som också påverkar priset är lagring och logistik, återvinningsavgifter, frakt och tull av elektronik samt moms. Vi arbetar ändå för att på alla sätt garantera att våra kunder får det lägsta möjliga slutpriset.

Varför bör man byta till Valtavalo LED-produkter?

Gemensamt för Valtavalos LED-produkter är bra belysningsstyrka och hög kvalitet. Energibesparingarna uppgår till 50–90 procent, beroende på referensljusrör, räknesätt, användning och omständigheter. Så det lönar sig att börja spara nu! Priset på elenergi stiger alltjämt i nästan hela världen, bland annat genom att elmarknaden öppnas upp inom EU. LED-ljus är en innetrend som skapar en positiv image både internt i organisationen och externt. Du kan få bättre belysning genast utan att dina kostnader per månad ökar – tvärtom! Kontakta vår företagsförsäljning och hör dig för om våra finansieringslösningar för företag och den offentliga sektorn. När du väljer Valtavalos LED-lysrör väljer du en ekologiskt hållbar lösning, som på lång sikt förbättrar organisationens ekonomi och personalens välbefinnande.

Varför flimrar ett nymonterat LED-lysrör?

1) Om LED-lysröret är helt (fungerar i en annan armatur), är armaturen sannolikt utrustad med ett elektroniskt anslutningsdon med elektronisk tändning. Då är det inte möjligt att direkt montera ett LED-lysrör i armaturen. Dessa armaturer har inte heller någon tändare. Läs den bifogade monteringsanvisningen eller kontakta din närmaste Valtavalo-representant.
2) I vissa armaturer som är ämnade för två 60 cm lysrör har rören seriekopplats vilket gör att LED-lysrören inte fungerar helt korrekt. Seriekopplingen måste därför bytas ut till parallellkoppling. Endast elektriker får utföra bytet. Seriekopplade armaturer identifierar man ofta genom att det finns en drossel för två lysrör. Läs den bifogade monteringsanvisningen eller kontakta din närmaste Valtavalo-representant.

Kan Valtavalos LED-lysrör användas med sensor eller dimmer?

Olika slags sensorer kan mycket väl användas med LED-lysrör, vilket med dagsljus eller närvarostyrning ger betydande extra besparing. Däremot har Valtavalos LED-lysrör ingen dimmerfunktion. Ifall det uppstår ett tillräckligt behov av detta kan vi överväga att utveckla produkter med dimmerfunktion. Lämna gärna feedback via kontaktformuläret. I samarbete med sina betrodda samarbetspartner tillhandahåller Valtavalo lösningar för lokaler där dimmerfunktion behövs.

Vad täcker garantin?

Valtavalo strävar efter att vara ett föredöme inom branschen också när det gäller att ta ansvar. Garantin täcker därför alla produktfel. Även de fall där enskilda LED-komponenter slagits ut. Grundvillkoret för garantin är naturligtvis att produkten installerats och använts på ett korrekt sätt. Nöjda kunder är den bästa marknadsföringen för våra produkter.

Vilken färgtemperatur i LED-ljuskällan bör jag ha?

Om belysningen är avsedd för hemmet eller där det specifikt önskas mycket gult ljus (4000K eller mindre), rekommenderar vi 4000K för LED-lysrör. För nya lokaler, byte av hela belysningen samt för arbetsplatser rekommenderar vi dock färgtemperaturen 5700K som är mycket nära dagsljus.

Hittar du inte svaret på din fråga?

Lämna dina kontaktuppgifter och så återkommer vi så snart som möjligt

Klicka här för att lämna kontaktuppgifter