Utbrottet och spridningen av coronavirus COVID-19 över hela världen har skapat betydande svårigheter på många sätt. Även myndigheterna i Finland har gjort stora ansträngningar för att förhindra spridningen av viruset. För närvarande har dessa åtgärder ingen effekt på Valtavalos förmåga att leverera, och leveranserna fortsätter normalt trots epidemin. Våra produkter har en hög inhemskhet och produktionen i Finland går som tidigare. Försenade leveranser kan inträffa då situationen fortsätter under lång tid.