Förbundet för finländskt arbete har godkänt att Valtavalos LED-lysrör märks med nyckelflaggsymbolen, som ett intyg på att tillverkningen sker i Finland. Endast produkter som tillverkas i Finland, eller tjänster som produceras i Finland, får bära nyckelflaggsymbolen. Produkter eller tjänster som bär symbolen måste vara inhemska till minst 50 procent.

Sedan mer än 50 år används nyckelflaggan för att intyga produkters eller tjänsters finländska ursprung. Symbolen ger positiva associationer till inhemskt ursprung, tillförlitlighet, miljövänlighet och fler arbetstillfällen.

Med nyckelflaggsymbolen kan företagen förmedla sina värderingar till kunderna”, säger Riitta Mentu från Förbundet för finländskt arbete.

Många företag, däribland Valtavalo, sätter en ära i att erbjuda inhemskt tillverkade produkter. Företaget ligger i framkant av elektronikområdet, särskilt sedan beslutet att flytta tillverkningen av LED-lysrör från Kina till Finland. Sedan 2012 tillverkas samtliga av Valtavalos LED-lysrör i företagets egen fabrik i Kajana. Valtavalo använder också finska materialleverantörer i så stor utsträckning som möjligt, och närhelst det finns möjlighet försöker företaget öka det inhemska innehållet i sina produkter. Till och med de automatiserade produktionslinjerna är av inhemskt ursprung. De designades och installerades av det finska företaget EID-Tech.

Mer än 80 procent av vår flaggskeppsprodukts värde kommer från Finland, lite beroende på vilken utvärderingsmetod som används. Materialleverantörer som lever upp till våra kvalitetskriterier är lättast att hitta i Finland och övriga nordiska länder, och finsk automationsexpertis är känd för att vara bland den bästa i världen”, säger Markku Laatikainen, Valtavalos CEO.

För Valtavalo är inhemsk produktion och inhemska produkter en fråga om värderingar och socialt ansvarstagande, men även ett affärsmässigt hållbart beslut. Eftersom merparten av företagets produktion levereras inom Finland och till norra Europa, är det vettigt, miljövänligt och lönsamt att tillverka produkterna nära kunderna.

Vi vill främja en kultur där inhemsk kvalitet och tillförlitlighet är i fokus, eftersom det ger långsiktiga fördelar och bestående värde för våra kunder och samhället som helhet. Vi förespråkar också aktivt den samhällsmässiga betydelsen av inhemsk produktion när företag och offentliga organisationer planerar inköp av belysning”, säger Laatikainen.

Vår inhemska produktion har genererat mycket positiv feedback från kunderna. Vi märker också att finska beslutsfattare lägger stor vikt vid produkternas ursprung. Nyckelflaggsymbolen hjälper oss att förstärka värderingarna kring finskt arbete på belysningsmarknaden. Produkter som tillverkas i Finland har också ett gott anseende utomlands, vilket stärker vår ställning på den internationella marknaden”, fortsätter han.