Valtavalo Oy och Philips Lighting har tecknat ett patentavtal där Valtavalo får licens för patenterade tekniker som ägs av Philips Lighting.

Vår nuvarande LED-lysrörsverksamhet innebar i sig inga överträdelser av Philips patentportfölj, men de patent som licensieras enligt avtalet ger oss mer frihet att i framtiden utveckla och lansera nya och spännande produkter. Vår avsikt är att skapa ett allt mer välfungerande ekosystem kring LED-lysrör som ett alternativ till integrerade LED-armaturer i samarbete med andra operatörer på området, säger Valtavalos VD Markku Laatikainen.

Philips Lighting äger ett betydande antal patent. Genom sitt licensieringsprogram strävar företaget efter att uppmuntra innovation, främja tillväxten på området och skapa nya möjligheter på den växande LED-marknaden.

Ett särskilt licensieringsprogram har utvecklats för parter som tillverkar och säljer LED-armaturer och LED-lysrör. Programmet ger åtkomst till patent för befintliga LED-styrsystem och tekniker på grundnivå. Programmet omfattar mer än 200 olika innovationer, som leder till mer än tusen enskilda patenträttigheter och tillämpningar.

Efter långa men givande patentförhandlingar känns det bra att ha nått en överenskommelse. Vi är glada över hur licensdiskussionerna gick, säger Laatikainen.