Den finska LED-lysrörstillverkaren Valtavalo utökar sin verksamhet i Sverige. Företaget har varit verksamt i Sverige sedan 2015 i egen regi men tar nu nästa steg och startar en filial i Sverige. Ny VD på filialen är Martin Persson, en erfaren belysningsexpert som även tidigare varit anställd på Valtavalo. Valtavalos tidigare Country Manager Kim Zetterberg går vidare till nya uppgifter i början av september.

Under hösten 2017 kommer den svenska verksamheten att sysselsätta fem personer med huvudkontor och lager i Göteborg. Verksamheten förväntas växa i snabb takt under de närmaste åren.

Lars och Henrik Rundqvist från Nurpak AB, en framgångsrik Svensk distributör av Valtavalo produkter, kommer från och med September 2017 anställas på Valtavalo och ingå i den Svenska organisationen. Utöver detta pågår en rekrytering av två Key Account Managers för att ytterligare förstärka närvaron på marknaden.

Målet är att skaffa företaget ett starkt fotfäste på den svenska belysningsmarknaden. Den stärkta organisationen kommer ge stöd åt och utveckla verksamheten genom utvalda samarbetspartners samt nya och befintliga direktkunder.

För oss är det ett naturligt steg framåt att sträva efter stark tillväxt i Sverige. Det geografiska avståndet är kort, vi har ett stadigt kundunderlag i Sverige samt ett väletablerat och gott samarbete med lokala aktörer”, säger Markku Laatikainen, vd på Valtavalo, om företagets expansion.

Valtavalo tillverkar LED-lysrören i företagets fabrik i Finland. Företagets flaggskepp, de omtalade LED-lysrören i G-serien, har med sin extremt långa livslängd och höga kvalitet blivit en favorit hos industrikunder. Lysrören har tillverkats i Finland sedan 2012 och har fått mycket uppmärksamhet och rekommendationer i flera oberoende internationella tester. I slutet av 2016 byggdes fabriken i Kajaani ut med ytterligare en helautomatisk produktionslinje för tillverkning av den nya E-serien, lysrören för professionellt bruk. Årskapaciteten är över två miljoner LED-lysrör.

Det finns ett stort intresse från marknaden för Valtavalo och våra belysningslösningar. Speciellt för nya installationer där vårt koncept med en standardiserad utbytbar ljuskälla är särskilt intressant och tilltalande för våra kunder”, säger Martin Persson, VD för Valtavalo-filialen i Sverige.

Valtavalo kan tillgodose alla professionella belysningsbehov när det gäller att ersätta konventionella lysrör. Dessutom kan Valtavalo leverera armaturer utvecklade för LED-lysrör för nybyggnation och renoveringar. Valtavalos armaturer lämpar sig för all slags professionellt bruk, från kontor till lantbruk och industrimiljöer.

Med en dedikerad lokal organisation och distribution kommer vi att ha resurser för att accelerera vår tillväxt genom att erbjuda en hög grad av kunskap, tillgänglighet och support till våra partners och kunder”, fortsätter Persson.