Valtavalo Oy, som har verksamhetsställen i Uleåborg och Kajana, fortsätter att växa snabbt. Efter en sträng sållning antogs företaget 2014 i Tekes program Finansiering av nystartade innovativa företag (NIY) som siktar på aggressiv tillväxt med stöd från Tekes. Nu har Valtavalo beviljats finansiering för den andra fasen i programmet.

Omsättningen har ökat med närmare 50 procent om året sedan företaget grundades. I början av 2015 har Valtavalo fortsatt att utveckla verksamheten bland annat genom att ingå nya återförsäljningsavtal på den internationella marknaden och genom att lansera servicekonceptet Valtavalo Vaivaton, vars syfte är att erbjuda kunderna nyckelfärdiga belysningslösningar.

Den nordfinska kapitalinvesteringsfonden Teknoventure Oy har blivit minoritetsägare i Valtavalo Oy genom en riktad emission på drygt en miljon euro. Ledningen och nyckelpersonerna är fortfarande majoritetsägare i Valtavalo Oy.  Med hjälp av stödet från Teknoventure siktar Valtavalo på att sätta ytterligare fart på tillväxten både i Finland och på den internationella marknaden samt öka produktionskapaciteten betydligt.

Valtavalo Oy är ett mycket intressant investeringsobjekt för Teknoventure. Företaget uppfyller huvudkriterierna för fondens investeringar: kompetent ledning och nyckelpersonal, konkurrenskraftigt serviceutbud och en kraftigt växande marknad”, konstaterar investeringschef Kari Itälahti.

Marknaden för en energieffektiv LED-belysning växer nu explosionsartat och en investering i rätt tid kan hjälpa Valtavalo att till och med växa snabbare än marknaden”, säger vd Markku Laatikainen.

Teknoventures investering i Valtavalo stöder utvecklingen och expansionen av företagets verksamhet. Dessutom tror vi att kapitalinvesteraren medför en gedigen erfarenhet och kompetens för ledningen av företaget och styrelsearbetet och ger större trovärdighet på marknaden, speciellt i stora exportprojekt”, säger Laatikainen.