Tidningssalen på stadsbiblioteket i Oulu har fått ny högkvalitativ belysning. I februari installerades 115 inhemska LED-lysrör tillverkade av Valtavalo Oy i de gamla armaturstommarna.

Projektet inleddes i höstas då Valtavalo med anledning av den riksomfattande Energisparveckan ordnade en tävling där medborgarna hade möjlighet att föreslå en offentlig lokal i närmiljön som skulle behöva bättre belysning. Till vinnare i tävlingen utsågs tidningssalen på stadsbiblioteket i Oulu, som hade föreslagits av flera personer.

Stadsbiblioteket i Oulu en föregångare

Lokalen kartlades av Valtavalo och den nya belysningen installerades i februari 2016. I tidningssalen installerades nya G4 LED-lysrör som donerats av Valtavalo. Dessa premiärvisades på Elmässan i Jyväskylä i början av februari. Tidningssalen är det första objektet där flimmerfria LED-lysrör har installerats.

G4 är de första lysrören på marknaden som producerar flimmerfritt ljus. De passar utmärkt i just en tidningssal. Flimrande ljus har nämligen i flera undersökningar konstaterats orsaka bland annat huvudvärk och till och med fördubbla antalet ögonrörelser, vilket sänker läshastigheten”, säger Valtavalos VD Markku Laatikainen.

Flimmerprocenten för G4 LED-lysrör är under 5 procent medan den i vanliga lysrör och konkurrerande LED-lysrör är cirka 30 procent. Våra LED-lysrör är framtagna särskilt för arbetsplatser och lokaler där man vistas och arbetar länge och där det är viktigt att se bra”, säger Laatikainen.

Bättre ljuskvalitet och mindre energiförbrukning

Vid mätningar i tidningssalen före och efter installationen konstaterades det att belysningsförhållandena i lokalen var oförändrade, men att färgåtergivningen förbättrades och att flimret i praktiken upphörde helt. Med blotta ögat ser det dock ut som om ljusmängden har ökat och att ljuset är vitare och renare än tidigare.

Utöver att ljuskvaliteten har blivit bättre kommer energiförbrukningen för belysning i lokalen att sjunka avsevärt: LED-lysrör förbrukar endast ungefär en tredjedel så mycket energi som vanliga lysrör. G4 LED-lysröret har lång livslängd, 125 000 timmar, vilket också i sig ger kostnadsbesparingar. Under motsvarande antal timmar behöver ett vanligt lysrör bytas ut upp till 12 gånger.

På biblioteket har armaturerna ett högt antal drifttimmar: belysningen är på från morgon till kväll, och därför är energibesparingen med de nya lysrören avsevärd, säger Jyrki Kumpuniemi, chef för husteknik på Oulun Tilakeskus.

Enligt Kumpuniemi har man även tagit hänsyn till kundnöjdheten vid planering av belysningen.

Bibliotekets kunder kan framöver ge respons på hur den nya belysningen fungerar.”

Valtavalo G4 LED-lysrören tillverkas på en helautomatisk produktionslinje på Valtavalos produktionsanläggning i Kajana. I sommar uppförs en andra produktionslinje på fabriken, vilket kommer att mångdubbla produktionen av LED-lysrör.