LED-lysrören är den första och tillsvidare enda formen av LED-lampor som har fått en internationell harmoniserad standard (EN 62776).

Efter en mångårig process kunde den internationella kommissionen inom elektroteknik, International Electrotechnical Commission (IEC), fastställda standarden den 11 december i fjol.

Standarden möjliggör tillverkning av LED-lysrör som är kompatibla med konventionella lysrör av T8-typ. I standarden fastställs dessutom LED-lysrörens egenskaper så att de alltid ska vara kompatibla med varandra.

Tack vare den nya standarden kan man alltid byta ut ett konventionellt lysrör mot ett LED-lysrör, som i sin tur framöver alltid kan ersättas med ett standardenligt LED-lysrör av vilket märke som helst.

I standarden fastställs kriterierna för LED-lysrör med avseende på bland annat mekanisk hållbarhet, fysiska dimensioner och elektriska egenskaper. Dessutom beskrivs de märkningar som produkterna ska ha samt samordnade testförfaranden.

Standarden bidrar till att säkerställa en så enhetlig brukbarhet som möjligt hos de produkter som finns på marknaden.

LED-lysrören blir ännu enklare och tryggare att använda tack vare standarden, och därför kan man förvänta sig att LED-lysrören kommer att vinna mark som ersättare för konventionella lysrör. Med LED-lysrör uppnås stora energibesparingar och de har också en betydligt längre livslängd än konventionella lysrör.

Valtavalo medverkade i standardiseringen från start

För oss är det här någonting verkligt stort, en milstolpe, eftersom vi i praktiken har banat väg för marknaden för LED-lysrör i Finland och även delvis i övriga Norden. Vi har också varit med om att arbeta fram standarden från start”, berättar Valtavalos VD Markku Laatikainen.

Det känns fint att vi kanske har kunnat ge en liten input till förmån för hela branschen. Marknaden höll ju på att begrava LED-lysrören som teknisk lösning redan 2008–2010. Vi ser LED-lysrören som en strålande idé och ett utmärkt slag mot den slit-och-släng-kultur som dessvärre ofta dikterar de lösningar som används i dagens samhälle och affärsliv. Nu kan högkvalitativa, långlivade och standardenliga LED-lysrör få större spridning både hos oss och över hela världen.”

I höstas lanserade Valtavalo LED-lysröret G3+, som är ett av de första LED-lysrör som tillverkas i enlighet med den harmoniserade standarden.