Finska LED TAILOR INNOVA7ION lanserar ett LED-lysrör som i hög grad minskar mängden skadliga mikrober inomhus. LED TAILOR INNOVA7ION har tecknat ett avtal med Valtavalo Ltd om tillverkning av G4 ANTiBAC AiRTUBE LED-lysrör.

Problemen med mikrober i Finland har nått en sådan nivå att lokaler regelbundet måste rengöras från bakterier och mögel. I de allvarligaste fallen måste lokalerna stängas. Detta har redan inträffat i många kommuner. Vår nya produkt är utvecklad för att komma till rätta med det här problemet, säger LED TAILOR INNOVA7ION:s VD Mika Nummenpalo.

Mikrober som har blivit immuna mot antibiotika orsakar till exempel redan stora skador på sjukhus och i andra delar av sjukvårdssystemet. Infektioner orsakade av resistenta bakterier som MRSA och ESBL ökar antalet dödsfall vid sjukvårdsinrättningarna, och förlänger behandlingstiden för intensivvård och sjukhusvistelser i allmänhet. De nya produkterna som företaget lanserar på marknaden har utvecklats för att främja välbefinnande på arbetet, och för att ge betydande besparingar inom sjukskrivningskostnaderna.

LED TAILOR INNOVA7ION:s VD Mika Nummenpalo har varit del av LED-revolutionen på belysningsmarknaden redan från början. Han förstår vikten av samarbete i Finland för att lyckas inom sektorn.

Vi lade fram vårt förslag för Valtavalo och bokade ett möte vid deras fabrik i Kajana. Vi blev häpna över den avancerade teknik som används där, minns Nummenpalo. – Deras tillverkningssystem är automatiserade i enastående hög grad, och deras produktdesign och strikta produkttester är utan tvekan de bästa i branschen. Dessa styrkor kommer verkligen att hjälpa oss uppnå och bibehålla de höga kvalitetsstandarder vi satt upp för vår produkt.

Tillverkningen av LED TAILOR INNOVA7ION:s ANTiBAC AiRTUBE LED-lysrör ska påbörjas vid Valtavalos fabrik i Kajaani i Mellersta Finland under tredje kvartalet 2017.

Det här är en utmärkt möjlighet att kombinera kunnandet hos våra båda företag i syfte att minska negativ inverkan av skadliga mikrober på både hälsa och ekonomi, säger Valtavalos VD Markku Laatikainen.

LED TAILOR INNOVA7ION förväntar sig en stor efterfrågan på produkten långt utanför den finländska marknaden.

Möjligheterna är enorma, säger Nummenpalo entusiastiskt.