Under hösten 2017 gjorde ett antal studenter från Oulu universitet en marknadsundersökning, som del av utbildningen. Syftet var att undersöka belysningens skick i offentliga byggnader i de största kommunerna och städerna i Finland. Samtidigt ville man undersöka hur väl den offentliga sektorns kunder kände till olika belysningstillverkare.

Som målgrupp valdes Finlands 56 största kommuner och städer (>20 000 invånare), och undersökningen utfördes med hjälp av telefonintervjuer där ett antal frågor ställdes. Studentgruppen hade lagt stor vikt vid att formulera frågorna objektivt, för att påverka svaren så lite som möjligt och få intervjuobjekten att uttrycka vad de verkligen tyckte om situationen.

En slutsats av undersökningen är att majoriteten av kommunerna, närmare 70 %, har börjat – åtminstone till viss del – använda LED-belysning för allmän inomhusbelysning. Andelen LED-belysning i sådana kommuner är ungefär 25 %. I vissa städer är andelen LED-belysning upp till 75 %. Men det finns också städer i Finland som inte använder någon LED-belysning alls. I 75 % av de tillfrågade kommunerna har man ersatt fluorescerande lysrör med LED-lysrör, och i ca 38 % av kommunerna har man investerat i integrerad LED-belysning.

Studenterna undersökte också hur väl det aktuella kundsegmentet kände till olika belysningstillverkare (20 företag). De största tillverkarna, dvs. Osram, Philips Lighting och Airam Electric, var inte oväntat också de mest kända. Men efter de tre nämnda tillverkarna var Valtavalo den fjärde mest kända, vilket kanske är mer överraskande. Först efter Valtavalo hamnade företag som Fagerhult, Ensto Lighting och Glamox.

Resultatet förvånade Markku Laatikainen, Valtavalos CEO.

För ett litet företag som Valtavalo är det ett utmärkt resultat”, säger Laatikainen. ”Ett konsekvent arbete med att öka allmänhetens medvetenhet börjar bära frukt, och allt fler känner till eller har hört talas om oss.

”Folk sätter värde på finsk kvalitet i högre grad än tidigare. Kanske är det delvis det som kommer till uttryck i undersökningen”, fortsätter han.