Den finska LED-lysrörstillverkaren Valtavalo får draghjälp av en nyligen publicerad rapport om elsäkerhet. Rapporten gör det enklare att ersätta traditionella, fluorescerande, lysrör med LED-lysrör. Valtavalo har även blivit nominerad till en internationell tävling för cleantech-företag.

Enligt en EU-rekommendation och en rapport som publicerades av Säkerhets- och Kemikalieverket Tukes i Finland i somras kan LED-lysrör ersätta gamla fluorescerande lysrör direkt i den befintliga armaturen (så kallad retrofit-installation där endast glimtändare och rör byts ut). Modifierade armaturer kan också användas.

Tukes rapport och EU-rekommendationen gör gällande att byte av glimtändare och lysrör inte utgör en modifiering av själva armaturen. Vi välkomnar Tukes rapport eftersom den innebär ett klargörande vad gäller termer och utförande. Industrin har emellanåt spridit motstridiga uppgifter om hur LED-lysrör får användas, säger Markku Laatikainen, vd Valtavalo.

EU-rekommendationen slår fast att om en armatur med en elektronisk reflektor modifieras och reaktorn är förbikopplad, så behövs ingen ny CE-märkning eller testning, såvida armaturen inte säljs vidare. Den är dessutom säker att använda.

Förutom när det gäller modifikation av armaturer så innehåller rekommendationerna inga signifikanta förändringar, men de är klargörande och gör det lättare för våra kunder att övertygas om att LED-lysrör är en bra lösning, säger Markku Laatikainen.

Enligt Laatikainen används LED-lysrör redan från början allt oftare i nya installationer.

5 000 LED-lysrör sparar 60 % åt Jumbo Shopping Center

En fjärdedel av vår omsättning kommer från bygg- och renoveringsprojekt där vi tillhandahåller ljusdesign, lampkroppar och ljuskällor. Nya exempel på typiska byggprojekt omfattar kommersiella fastigheter i olika delar av Finland, säger Markku Laatikainen.

När Finlands största shoppingcenter, Jumbo, gick över till LED-belysning i sitt parkeringshus, bekostade Valtavalo själva testerna av LED-teknologin i början av projektet.

När projektet är klart vid årets slut kommer totalt 5 000 LED-lysrör att ha installerats i Jumbos parkeringshus. Ungefär 1 000 av dessa kommer att vara andra generationens LED-lysrör monterade i Kina. Resterande 4 000 kommer däremot vara tredje generationens LED-lysrör tillverkade i vår helautomatiska produktionslinje i Finland, förklarar Laatikainen.

När alla G3 LED-lysrören är installerade förväntar sig Laatikainen besparingar på upp till 60 %, bättre ljuskvalité och en livscykel fem gånger så lång som med gamla fluorescerande lysrör.

Teknologi och affärsmässighet premieras i cleantech-tävling

Laatikainen ser projektet för Jumbo som ett bra exempel på varför Valtavalo nominerats till Cleantech Later Stage Award i kategorin Lighting/Energy Efficiency. Tävlingen arrangeras varje år av Global Cleantech Cluster Association (GCCA), en organisation som representerar ledande cleantech-kluster över hela världen.

De 160 nominerade företagen har delats in i tio kategorier.  De tio vinnarna tillkännages under Corporate Cleantech Venture Day som arrangeras i finländska Lahti i november. Tävlingen är ett ypperligt tillfälle för cleantech-företagen att presentera sin expertis för internationella riskkapitalister och potentiella partners. Valtavalo är nominerad för sin helautomatiska produktionslinje, det utmärkta ljusutbytet i sina LED-lysrör, samt sin funktionella affärsmodell.