På den frågan finns inget enkelt svar – för båda typerna av produkter finns optimala användningsmiljöer. Frågan kan betraktas ur ett kostnadsperspektiv, där viktiga faktorer är investerings- och livscykelkostnader, eller ur ett praktiskt perspektiv. Låt oss undersöka ämnet närmare.

Befintlig belysning är den första faktorn som påverkar vårt val. Om rummet redan har armaturer för klassiska fluorescerande lysrör, är kompatibla LED-lysrör en prisvärd lösning, även om armaturerna måste servas samtidigt. Om integrerade LED-armaturer väljs i stället för LED-lysrör, måste de befintliga armaturerna och ledningarna tas bort och ersättas med nya armaturer och ledningar, vilket ökar kostnaderna betydligt. Saknas befintlig belysning är skillnaden i investeringskostnad inte så stor – ett nytt belysningssystem och elektricitet måste installeras oavsett vald lösning.

I en integrerad lösning ingår all elektronik i en enda enhet som monteras och kopplas till byggnadens elnät, vilket utförs av en elektriker. När belysningen så småningom går sönder, vilket inträffar förr eller senare, finns det risk för att samma typ av belysning eller nödvändiga komponenter inte längre finns att tillgå på marknaden. Om detta inträffar och belysningen byts ut, står byggnaden utan enhetligt belysningssystem. Vill man att systemet ska vara enhetligt måste samtliga belysningskomponenter bytas. En del tillverkare erbjuder modulbaserade lösningar och det har gjorts vissa försök att utveckla en gemensam modulstandard, men hittills har ingen sådan standard fått fäste på marknaden.

Men LED-lysrör med inbyggd strömförsörjning innehåller all elektronik i en enda enhet som är lätt att byta ut. Vem som helst kan montera en ny enhet – ingen elektriker behövs. Om äldre lysrör byts ut mot lysrör som har samma färgtemperatur, ändras inte belysningskonceptet på platsen. Oavbruten tillgång till LED-lysrören säkerställs av den internationella standarden IEC 62776, som blev officiell i december 2014. Det innebär att armaturerna och elledningarna är framtidssäkra och kan behållas. Om du vill komplettera det befintliga konceptet med ny teknik när det har gått ett antal år, kan du enkelt göra det genom att byta ut hela lysröret. När du ska välja någon av de två lösningarna bör du även ta hänsyn till underhållsansvaret: en integrerad lösning ses som en permanent installation, vilket innebär att fastighetens ägare bär ansvaret för underhållet. I ett LED-lysrörssystem är armaturen en fast installation men inte själva LED-rören, som därmed kan bytas av fastighetens användare.

Integrerad LED-belysning har tveklöst vissa fördelar: Man behöver inte ta hänsyn till armaturens form, och det finns många olika styrtekniker. Men även LED-lysrör har sina fördelar, exempelvis hög användarvänlighet och en välbekant utformning. DALI-standarder håller på att utvecklas för LED-lysrörssystem, och en del tillverkare erbjuder redan lysrör med dimmerfunktion. Det innebär att konkurrensen snabbt planar ut när det gäller den tekniska aspekten. Men tillverkarspecifika, patentskyddade lösningar innebär en utmaning för kunderna. Om tillverkaren lämnar marknaden eller börjar använda ny teknik, upphör stödet för tillverkarens tidigare lösningar, vilket gör att även kunden tvingas övergå till ett nytt system. När man bygger ett rörelsesensor-, närvaro- eller schemabaserat belysningssystem är det en god idé att välja allmänt tillgänglig, standardiserad styrteknik som DALI, eller att använda vanliga givare och styrfunktioner från välsorterade elektronikåterförsäljare. Sådana komponenter kan installeras och servas av alla elektriker. När det gäller LED-lysrör har den vanligaste konfigurationen trefasledare i armaturen, och LED-rör som är anslutna till samma armatur styrs separat, så att du kan anpassa rumsbelysningen även om dimmerfunktion saknas. Alla grundläggande funktioner i dyrare och mer avancerade styrsystem kan åstadkommas med den här typen av enkla lösningar. Vanliga givare och LED-lysrör kan kombineras till system med hög tillförlitlighet och låg livslängdskostnad.

Marknadsanalytikerna har olika uppfattningar om framtiden för LED-lysrör respektive integrerade LED-system. Av de analysföretag som sammanställer rapporter regelbundet, har bland andra Infiniti Reports och Strategic Unlimited (i rapporter från 2015) bedömt att marknaden för LED-lysrör kommer att växa med 28–29 % under flera år i följd, och att LED-lysrören kommer att utgöra den största delen av LED-belysningsmarknaden. Frost & Sullivan däremot står fast vid de integrerade LED-lösningarna, och har sedan länge gett upp hela produktsegmentet för LED-lysrör. Enligt deras bedömning kommer LED-lysrören att vara helt försvunna från marknaden vid mitten av 2020.

För att förstå hur så olika uppfattningar kan uppstå, måste vi veta att marknadsanalyserna är ett resultat av målsättningarna och åsikterna hos de företag som besvarar analysföretagens enkäter. Det är uppenbart att aktörerna inom belysningsindustrin vill sälja produkter som ger maximal lönsamhet. LED-lysrörens långa livslängd och låga kostnad gör dem inte till en särskilt attraktiv produkt i tillverkarnas och återförsäljarnas perspektiv. Aktörer som Samsung och Toshiba har upphört med all verksamhet för LED-lampor och LED-lysrör. Osram har sålt sin motsvarande verksamhet till Kina, och Osrams LED-lampor och LED-lysrör säljs nu under produktnamnet LEDvance.

Om storföretagen anser att LED-lysrören är ett olönsamt produktsegment, betyder det att det inte finns några marknader för produkterna och att de är ett dåligt val för slutkunden, jämfört med integrerade LED-system? Oavsett storföretagens marknadsföring är det uppenbart att det som är bra för tillverkaren inte alltid är det bästa för kunden – och ibland kanske inte bra alls, ur kundens perspektiv. Det gäller i synnerhet för LED-lysrören. LED-lysrören gör det möjligt för slutkunden att byta ut sitt belysningssystem mot en prisvärd lösning som har låg livslängdskostnad och innehåller standardiserade produkter som är tillgängliga lång tid framöver. Detta är inte förenligt med traditionella belysningstillverkares affärsmetoder och förväntade marginaler.

Jämfört med integrerade belysningssystem har LED-lysrören följande fördelar:
  • En internationell standard garanterar att kompatibla ersättningsrör är tillgängliga för T8-enheter, nu och i framtiden. Det finns inga garantier för att en integrerad systemmodell, eller ens modellens tillverkare, fortsätter att vara tillgänglig på marknaden under produktens hela garantiperiod. Det finns många exempel på innertak där flera olika belysningsmodeller är installerade eftersom de ursprungliga integrerade produkterna inte längre finns att tillgå, trots att garantin fortfarande gäller.
  • Installationskostnaderna blir låga när fastigheten har ett befintligt lysrörssystem. Om lamporna har magnetiska reaktorer utan kompensation, är installationen enkel: endast röret och glimtändaren byts. Även omkoppling av äldre elektronik är, i ekonomiskt hänseende, en bättre lösning än att använda leverantörsspecifika integrerade LED-system.
  • I framtiden kan prisvärd uppgradering till den senaste belysningstekniken göras genom att byta ut gamla rör mot nya av standardtyp.
  • Rören kan även flyttas till nya lokaler.
  • Enligt marknadsanalyser från Infiniti Reports (2015) och Strategies Unlimited (2015), är LED-lysrören det största produktsegmentet på LED-marknaderna när det gäller omsättning, och de väntas även bli det snabbast växande segmentet fram till 2022. Vi har starka skäl att tro att LED-lysrören blir det främsta alternativet vid utbyte av den äldre sortens fluorescerande lampor, även om vissa aktörer i branschen inte håller med.

Slutsatsen av ovanstående information blir att LED-lysrör och armaturer för LED-lysrör är det bästa alternativet för nya och renoverade lokaler.