Kundtjänsten är öppen vardagar kl. 8-16 +46 (0)10 410 35 60
Kundtjänsten är öppen vardagar kl. 8-16 +46 (0)10 410 35 60

Vanliga lysrör försvinner – vad gör vi nu?

20.5.2022

Sedan 2006 har man inom EU stegvis förbjudit användningen av kvicksilver. Trots att kvicksilver är ett hot mot både människors hälsa och vår miljö så är det fortfarande tillåtet att användas i vissa produkter, bland annat i lysrör. Under förra året skärptes kraven på energieffektivitet och miljöpåverkan i förordningen om ekodesign. Nu har EU även beslutat att uppdatera RoHS-direktivet och fasa ut kvicksilverbaserad belysning under 2023. Det betyder bland annat att traditionella lysrör och flera andra ljuskällor inte längre får sättas på marknaden från och med hösten nästa år.

Även om övergången till modern LED-belysning pågått ett tag så finns det många verksamheter i Sverige som fortfarande använder lysrör i stor utsträckning. Tiden fram till 2023 går fort och man behöver börja planera för uppgradering av den befintliga lysrörsbelysningen om man inte redan har gjort det.

Vilka möjligheter finns det och vad skall man tänka på?

1) Ersätt det gamla med nya armaturer och utbytbara ljuskällor

Vi på Valtavalo förespråkar alltid en lösning där den gamla belysningen ersätts med nya armaturer avsedda för utbytbara LED-ljuskällor. Du får då en optimerad och problemfri anläggning som uppfyller dagens belysningskrav och regelverk där du dessutom enkelt kan byta ut ljuskällan när den är förbrukad, istället för att byta hela armaturen. Vi har lösningar, både rör och armaturer, för en mängd olika användningsområden med olika specifikationer, priser och prestanda. Lösningarna kan kombineras med styrsystem av olika slag, såväl inbyggt i armaturen som i samverkan med externa system.

2) Retrofit (enligt standarden EN62776) i armaturer med glimtändare

Valtavalo LED-lysrör kan monteras i befintliga armaturer med T12 eller T8 lysrör med drossel och glimtändare. Både röret och tändaren skall då bytas ut enligt anvisningarna. Ett sådant byte påverkar inte armaturens ursprungliga CE godkännande och kräver ingen ombyggnad. Armaturens kondition, interna kablage, lamphållare och andra viktiga detaljer bör dock kontrolleras noga och vara i så pass gott skick att det förväntas hålla det nya LED-lysrörets hela livslängd. I annat fall rekommenderar vi att man byter ut armaturen i sin helhet.

3) Konvertering av befintliga armaturer för att användas med LED-rör

LED-lysrör kan även installeras i andra armaturer under förutsättning att armaturen byggs om enligt tillverkarens anvisningar. Armaturens ursprungliga CE godkännande upphör att gälla när man gör förändringar i en befintlig armatur. Det är därför tillverkaren av konverteringssatsen som ansvarar för den ombyggda armaturens säkerhet enligt gällande föreskrifter. En konvertering skall alltid utföras av en auktoriserad elinstallatör och armaturerna skall förses med ny märkning efter genomgången test. Samtidigt har anläggningsinnehavaren ansvar för att anläggningen är dimensionerad för den nya belastningen. Armaturer som konverteras omfattas av ett komplext regelverk och är oftast inte en ekonomiskt fördelaktig lösning i förhållande till ett byte av hela armaturen.

Armaturer med elektronisk HF drift

Det finns LED-lysrör av andra fabrikat på marknaden som är anpassade för byte direkt i befintliga armaturer med elektroniska HF-don. Här är det viktigt att man är medveten om att elektroniken i armaturen är utvecklad för att driva vanliga lysrör och inte LED. Den har sannolikt även förbrukat merparten av sin ursprungliga livslängd och riskerar att gå sönder långt tidigare än det nya LED-röret kommer att göra. En kortsiktig lösning som vi inte rekommenderar.

Valtavalo – en pionjär inom konceptet ”armaturer med utbytbar ljuskälla”

Valtavalo har sedan starten 2008 utvecklat, tillverkat och drivit utvecklingen med fokus på lösningar med modern LED-teknik i lysrörsform. Vi producerar våra rör i vår fabrik i Finland och använder så långt som det är möjligt lokala och regionala underleverantörer. Belysning med utbytbara ljuskällor är en del av hållbar utveckling. Förutom att avsevärt minska energiförbrukningen och miljöpåverkan förbättras också säkerheten och ljusupplevelsen positivt. Lång livslängd och utbytbarhet ger även betydande besparingar i underhålls- och servicekostnader samt en flexibilitet som gör att belysningen kan förändras vid behov.

Finns det något du fortfarande undrar över? Kontakta oss så hittar vi tillsammans rätt lösning för dina lokaler.

*****

Mer information om ”Utbyte av lysrör till LED-lysrör” finns på elsakerhetsverket.se
Mer information om våra produkter och lösningar.

Läs också: ’Fluorescerande lysrör är snart ett minne blott’.

Martin Persson
Martin Persson
Martin Persson arbetar som en VD för Valtavalos filial i Sverige. Han ansvarar även för försäljningen i våra nordiska grannländer.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste blogginläggen och nyheter direkt till din inkorg!

Kontakta oss

Prata med våra belysningsrådgivare

Våra belysningsrådgivare är även tillgängliga för online-möten. Boka ditt möte redan idag!