Engelska LuxReview testar belysningsprodukter, och det senaste testet gällde LED-lysrör. Testningarna genomfördes vid LIA Laboratories i Telford – det ledande testlaboratoriet för belysningsprodukter i Europa med över 30 års erfarenhet av branschen.

Författaren till testrapporten, som publicerades den 23 maj 2016, var tidskriftens tekniska redaktör Alan Tulla.

Lux Review testar

Under april–maj 2016 testades de senaste modellerna från totalt 12 LED-lysrörstillverkare. Till testerna skickade Valtavalo två exemplar av sitt 120 cm 19 W 4000K G4 LED-lysrör med opal kupa, ett nytt lysrör som Valtavalo lanserade i februari 2016.

I nedanstående tabell finns en förteckning över de lysrör som togs med i testet.
*Observera att noteringen har gjorts av Valtavalo baserat på den information som ges om produkterna i testrapporten. De exakta LED-lysrörmodeller har inte bekräftats.

 

I laboratoriet testades LED-lysrörens ljusutbyte (lm/w), färgåtergivning (CRI), färgtemperatur (CCT), effektfaktor (power factor) och flimmer (flicker %/flicker index).

I bedömningen lyftes fyra produkter fram som LuxReview rekommenderar utifrån testresultaten och testlysrören. I samma artikel påpekas det dock att de flesta tillverkare har produkter för olika behov och att produkterna kan värderas utifrån exempelvis inköpspris, ljuseffekt, färgåtergivning eller flimmerfritt ljus efter eget behov.

Ofta är det nämligen så att om man vid framtagning av ett LED-lysrör fokuserar på en viss egenskap, så försvagas någon annan egenskap. I Valtavalos produktsortiment finns det till exempel ett LED-lysrör med hög färgåtergivning (CRI >90) som dock har lägre ljusutbyte (lm/w) än ett lysrör med CRI >80.

Lux Review rekommenderade lysrören utifrån tre uppmätta värden – ljusutbyte, flimmerfritt ljus och färgåtergivning. Valtavalos G4 LED-lysrör är ett av de fyra lysrören som Lux Review rekommenderar.

I den ingående artikeln saknades dock en sammanfattande tabell över samtliga fem uppmätta värden, och därför har vi sammanställt en sådan. Vi har samlat de uppmätta värdena för de testade lysrören, placerat dem i ordningsföljd och räknat ut snittplaceringarna. Dessa uppgifter finns i tabellen nedan.

 

Observationer på de uppmätta värdena:
* lm/w = Ljusutbyte.
* Power Factor = Effektfaktor. Anger den aktiva effekten i relation till den skenbara effekten i växelströmskretsar.
* CRI = Färgåtergivning. Ett ljus som har ett färgåtergivningsindex som är högre än 80 upplevs vanligen som ett mycket naturtroget ljus. Bland de testade lysrören finns lysrör med både högre och lägre färgåtergivning, vilket delvis förvränger slutresultatet.
* Flicker = Flimmer kan anges i flimmerprocent eller med flimmerindex. Det finns ingen allmänt accepterad standard för vilken flimmerprocent som är godtagbar. Man kan dock säga att ju lägre tal, desto mindre flimmer och desto mer osannolikt att man kan uppfatta flimmer. Generellt kan man säga att ett lysrör eller ett typiskt LED-lysrör har en flimmerprocent på cirka 30. De uppmätta flimmervärdena i detta test ger ett medeltal på 38,7 procent.
* CCT = Färgtemperatur. CCT anger ljusets färgton. Vid poängsättningen har avvikelsen från det angivna värdet (4000K) beräknats.

Avsevärda skillnader i angivna livslängder och garantitider

Trots att man i testet har fokuserat på lättuppmätta värden och att Valtavalo LED-lysrörets viktigaste konkurrensfördelar, dvs. hög kvalitet och den längsta drifttiden på marknaden, inte har beaktats i bedömningen, har G4 LED-lysröret totalt sett fått en utmärkt placering.

Om vi inkluderar de drifttider och garantier som tillverkarna anger på sina produkter ökar G4 LED-lysrörets försprång ytterligare. Valtavalo anger en drifttid på 125 000 timmar och 7 års garanti på G4 LED-lysröret, vilket är möjligt tack vare automatisk tillverkning, mekanisk planering och högkvalitativa komponenter. Strömkällan i G4 LED-lysröret är isolerad och alla komponenter i den är dimensionerade för att hålla länge. Det lönar sig at bekanta sig med garantivillkorerna av tillverkarkna – garantin för vissa produkter kan vara begränsad, till exempel, med maximala dagliga antalet drifttimmar.

Valtavalos LED-lysrör tillverkas enligt standarden EN62776. Standarden möjliggör tillverkning av LED-lysrör som är kompatibla med konventionella lysrör av T8-typ. I standarden fastställs dessutom LED-lysrörens egenskaper så att de alltid ska vara kompatibla med varandra. Standardenlighet är något som även testrapportskribenten Alan Tulla påpekar att man ska kontrollera när man väljer LED-lysrör. I artikeln rekommenderas installation av LED-lysrör i armaturer avsedda för konventionella lysrör endast ifall det räcker med att byta ut röret och tändaren. Däremot rekommenderas inte att man drar nya ledningar till armaturen för att den ska passa för LED-lysrör.

Valtavalos ståndpunkt är att om ändringsarbetena görs av en elentreprenör är de helt säkra. Efter ändringsarbetena förses armaturen med en tydlig märkning att armaturen har ändrats, en dekal som fås från Valtavalo, där även kontaktuppgifter till den som utfört arbetet anges. Den gamla armaturstommen fungerar då endast som rörhållare och elinmatare och ansvaret för den nya armaturens säkerhet och kravenlighet övergår till Valtavalo. Eftersom armaturen inte kommer ut på marknaden (säljs vidare) behöver den inte CE-märkas på nytt efter ändringen.

I tabellen nedan listas de av tillverkarna angivna livslängderna och garantitiderna för de testade LED-lysrören.

Temperaturhöjning halverar drifttiden

I artikeln poängteras särskilt temperaturens inverkan på LED-lysrörens livslängd och läsarna påminns om elektronikindustrins tumregel som säger att elektronikens faktiska livslängd halveras om temperaturen i driftmiljön stiger med 10 grader. I lokaler med högt i tak kan det mycket väl vara 10 grader varmare vid taket än på marknivå. Likaså är temperaturen högre i installationer i slutna armaturer. Vanligen anges drifttiden i just normal rumstemperatur, och i verkligheten kan drifttiden därför vara mycket kortare.

I praktiken innebär detta att ett lysrör med utlovade 40 000 drifttimmar i själva verket håller endast 20 000 timmar i en sluten armatur. Om armaturen dessutom placeras i en hall högt uppe i taket där temperaturen är 10 grader över rumstemperatur eftersom varm luft stiger uppåt är LED-lysrörets livslängd knappast ens lika lång som ett konventionellt lysrörs.

Detta bör beaktas vid val av belysningslösning – endast genom att satsa på LED-lysrör av s.k. industrikvalitet med en drifttid på 125 000 timmar kan man vara säker på att lysrören tål även krävande förhållanden och att besparingarna realiseras under lysrörens livscykel. G4 LED-lysrörens livscykelkostnader är de lägsta på marknaden.

Lux Reviews ursprungliga rapport på engelska finns på http://luxreview.com/review/2016/05/led-tubes-to-replace-t8-fluorescent-lamps