Den 19 Oktober lanserade den finska LED-lysrörs tillverkaren Valtavalo ett nytt E3 LED-lysrör på Elmässan Stockholm Kista.

E3 serien tillverkas i Kajaani på en ny finsktillverkad helautomatiserad produktionslinje som mäter och testar alla relevanta el. Och ljus tekniska egenskaper hos varje individuella lysrör. Samtliga testvärden lagras i en databas där varje lysrör förses med individuell QR-kod som etsas in i lysröret. Varje lysrör packas sedan individuellt och packas i partier på 25 stycken, klara för leverans till kunder världen över.

”Mer automatiskt än så kan det knappast bli”, tillar Markku Laatikainen, vd på Valtavalo, när han berättar om produktionslinje 2 som nyligen tagits i drift.

Jämfört med de närmaste konkurrenterna har nyheten från Valtavalo en 25–60 procent längre drifttid, en exceptionellt bred ljusfördelning och en oöverträffad monteringskvalitet i sin prisklass. Valtavalo ger 5 års garanti på lysröret som även tillverkas i en version med bättre färgåtergivning speciellt för butiker.

Det nya lysröret har en enklare konstruktion än Valtavalos ”flagskepp”, lysröret G4, och detta har gjort det möjligt att tredubbla kapaciteten på produktionslinjen. ”Produktionslinjen levererar ett testat och förpackat LED-lysrör var 20:e sekund”, säger Markku. Efter introduktionen av den nya produkten kan Valtavalo tillgodose alla professionella belysningsbehov när det gäller att ersätta konventionella lysrör. Dessutom kan Valtavalo leverera LED-lysrör med lämpliga armaturer för nybyggen och renoveringar. Valtavalos armaturer lämpar sig för all slags professionellt bruk, från kontor till lantbruk eller industrimiljöer.

Med den nya produkten kan Valtavalo gå med i den globala konkurrensen inom LED-lysrör och hitta nya exportländer och försäljningskanaler. ”Vi har i vår strategi valt att fokusera på partiförsäljning, både i Finland och utomlands, som eftersträvansvärd ny försäljningskanal”, berättar Markku. Valtavalo har ökat sin omsättning med 20–50 procent per år. Trots att största delen av försäljningen hittills härrört från Finland söker företaget fortsatt tillväxt på den globala marknaden. I fjol uppgick exporten till en miljon euro.