LED har på några år slagit igenom starkt på belysningsmarknaden av det enkla skälet att det med LED-teknik är möjligt att generera tillräcklig mängd högklassigt ljus betydligt mer energieffektivt än med andra tekniker. Det finns dock skuggor i paradiset, och den som investerar i LED-belysning bör akta sig för några, till och med oväntat vanliga fallgropar.

De fallgropar som presenteras i denna artikel beror på att LED-belysningslösningar ofta är mer komplicerade helheter än lösningar som använder äldre tekniker.

Detta problemområde behandlas av bland annat veteranen i belysningsteknik, Günther Sejkora, i den kommenterande artikeln “Lifetime and Reliability” (1) i den senaste tidsskriften LED Professional.

”Innebär LEDs långa livscykel och höga tillförlitlighet automatiskt detsamma för LED-belysning? Säkerligen inte! Utöver LED har belysningslösningar många andra komponenter, bland annat strömkällor, styrelektronik och andra optiska element, vars livscykel kan vara kortare än själva LEDs. Även förhållandena i den miljö där LED används kan variera beroende på belysningsprodukt eller applikation”, berättar Sejkora om bakgrundsfaktorerna i sin artikel.

Den situation som beskrivs i artikeln ger leverantörer av LED-belysningslösningar bland annat möjlighet att inkludera sådana villkor i produktgarantier som gör att de vid behov lätt kan torpedera reparations- och ersättningskrav.

Ett exempel på ett intressant garantivillkor är Aura Lights begränsning enligt vilken felet bör förekomma i tio procent av produkterna. “Should the failure rate be higher than 10% within the specified guarantee period, Aura Light will without charge, substitute the defective components.” (2)

Blir kunden sittande med Svarte Petter på handen om det finns fel i ”bara” 99 lampor av ett parti på 1 000 lampor?

Därför bör den som investerar i LED-belysning noga läsa garantivillkoren för den LED-teknik som denne överväger skaffa: hur mycket innehåller villkoren olika begränsningar och ”liten text”?

En viktig faktor som gäller LED-produkternas egenskaper och garantivillkor är belysningarnas och därigenom LEDs driftstemperatur. Produkternas livslängder anges nästan utan undantag i ”rumstemperatur”, det vill säga +25°C, men den verkliga temperaturen i produkternas användningsmiljö är ofta högre.

Nära taket kan det lätt vara minst fem och ibland upp till 20 grader varmare än nära golvet. Inom armaturen är dessutom temperaturen i LED-lampans användningsmiljö lätt tio grader högre än temperaturen i miljön utanför belysningen.En känd tumregel är att elektroniska komponenters livslängd halveras varje gång användningstemperaturen stiger med tio grader. Och LED är elektronik liksom också belysningslösningarnas styrelektronik.

I praktiken kan detta innebära att ett LED-rör eller en LED-lampa med ett löfte om 50 000 användningstimmar i värsta fall med nöd och näppe fungerar lika lång tid som ett billigt traditionellt lysrör i en sluten belysning nära taket.

Den som vill undvika fallgropar i LED bör också beakta att det ljusflöde (lm) som anges i broschyrer och produktkort och produktens verkliga eller mätta ljusflöde ofta kan skilja sig åt rätt mycket. Detta kan i sin tur leda till att den eftersträvade belysningsnivån inte nödvändigtvis förverkligas och att det är mörkare i det belysta rummet än planerat eller tidigare.

Enligt en omfattande jämförande artikel om nya LED-ljusrör (3) i tidskriften LUX Review hade det välkända varumärket Philips produkt, som rankats bland de mest ljuseffektiva rören (lm/W), utlovat 3 700 lm, men enligt laboratorieundersökningar gav produkten endast 3 341 lm och dess lovade ljuseffekt på 150 lm/W var därför i verkligheten endast 134 lm/W.

De som överväger att investera i LED bör läsa ovan nämnda artikel i LUX Review och Valtavalos fortsättningsartikel om temat (4). Vid rankingen av produkter använde Valtavalo medelvärdet för alla de värden som anges i den ursprungliga artikeln, medan tidskriften själv kom fram till att rekommendera LED-ljusrör separat utifrån de fyra egenskaper som tidskriften hade mätt.

LUX Reviews artikel om LED-ljusrör är förresten den första artikel där man har beaktat flimret (5) – eller snarare sagt ett så lågt flimmer som möjligt. Flimmer är en egenskap hos belysningen som är särskilt viktig med tanke på arbete i rum med konstgjort ljus.

Vilken information om flimret ges i LED-produkternas produktfakta och enligt de kontrollmätningar av värdena som finns i produktfakta? En fallgrop till?