Belysning av hög kvalitet är avgörande för att kunna arbeta optimalt, och för de medarbetare som inte tillhör den yngsta skaran är rätt belysning extra viktigt. Oavsett personens ålder har dock belysningen positiv inverkan på arbetsprestationen, liksom på säkerheten, olycks- och frånvarostatistiken, hälsan och det allmänna välbefinnandet. Belysningen är därmed direkt avgörande för produktiviteten i ett företag.(1)

Svag eller dålig belysning är påfrestande för ögonen, och orsakar huvudvärk och trötthet, vilket försämrar arbetsförmågan och minskar effektiviteten. Symtomen orsakas ofta av svag, bländande eller flimrande belysning. Flimmer påverkar koncentrationen och ögats rörelser – när man till exempel läser i flimrande ljus fördubblas antalet ögonrörelser och läshastigheten minskar. Även osynligt flimmer påverkar näthinnan och hjärnan.

Belysning av hög kvalitet förhindrar olyckor och ger ökad produktivitet

Studier visar att belysning av hög kvalitet förbättrar produktiviteten med i genomsnitt 8 %.(1)

Diagrammet nedan (källa: Ir. W.J.M. van Bommel et al, Industrial lighting and productivity, 2002 (1)) illustrerar belysningens inverkan på produktivitet och arbetsolyckor inom metallindustrin. Även med en förhållandevis liten ökning av illuminansen – kring ca 200 lx (från 300 lx till 500 lx) – ökar produktiviteten med 6 %. Antalet fel minskar med 8 % och antalet olyckor med 14 %. Höjer man illuminansen med 1 000 lx, ökar produktiviteten med ungefär 10 %, antalet fel minskar med 15 % och antalet olyckor minskar med hela 27 %.

Även om ljuset är avgörande för att förbättra säkerheten på en arbetsplats, räcker det inte med att enbart byta ut belysningen. Men på arbetsplatser som redan har en hög säkerhetsnivå, är kvalitetsbelysning ett sätt att ytterligare minska risken för arbetsplatsolyckor.

Enligt en undersökning från arbetshälsoinstitutet i Finland ökar produktiviteten med 8–9 % i visuellt krävande arbetsuppgifter, om illuminansen ökar från 500 lx till 1 600 lx.(2) Orsaken är ökad koncentration, som minskar antalet fel. I arbetshälsoinstitutets undersökning ledde den nämnda illuminansökningen till att antalet fel halverades. Man har också konstaterat att sjukfrånvaron minskar när belysningen förbättras.(3) I arbetsmiljöer med belysningssystem av god kvalitet blir de anställda effektivare samtidigt som deras välbefinnande ökar och sjukfrånvaron minskar.

Diagrammet ovan visar tydligt att arbetsolyckor, särskilt inom industrin, kan förhindras med hjälp av kvalitetsbelysning.(1) Utöver illuminansen har dessutom andra aspekter av belysningen – såsom färgtemperatur, luminans, färgåtergivning, ljusets jämnhet och ljusriktningen – avgörande betydelse för att förhindra olyckor. Till exempel kan ojämnt ljus eller bländning försämra synförmågan och leda till felbedömningar som genererar farliga situationer. Flimrande ljus kan vara farligt i situationer där det är viktigt att kunna se rörliga maskindelar.

Viktiga egenskaper för god belysning är
– tillräckligt starkt ljus
– enhetlig och jämn belysning i arbetsområdet
– ingen bländning
– hög färgåtergivning
– inget flimmer.

Illuminans är alltså inte det enda som är viktigt för att uppnå belysning av hög kvalitet.

Finska LED-lysrör ger belysning av hög kvalitet

Valtavalos LED-lysrör ger jämn belysning av hög kvalitet och med god färgåtergivning. LED-lysrören producerar ljus av blå våglängd, som förbättrar synförmågan och håller oss pigga genom att påverka kroppens melatoninproduktion. Den utmärkta ljusfärgspridningen (MacAdam 3 SDCM) hos Valtavalos LED-lysrör verifieras individuellt för varje LED-lysrör. G4-LED-lysrören har praktiskt taget inget flimmer – ett problem som man löste genom att lägga fokus på kraftkällan. Flimret är mindre än 5, medan ett vanligt fluorescerande lysrör eller ett konventionellt LED-lysrör kan ha högre flimmervärden än 30. Valtavalos LED-lysrör är särskilt utformade för arbetsplatser och lokaler där människor befinner sig länge och där de måste kunna se bra.

En övergång till modern belysning ger ökat välbefinnande och högre produktivitet på arbetsplatsen. Dessutom uppnås betydande energibesparingar. Belysning av hög kvalitet ger därmed fördelar för både arbetsgivare och anställda, och investeringar i belysning betalar sig snabbt.

Källor

W.J.M van Bommel, Ir. G.J. van den Beld, Ir. M.H.F. van Ooijen: Industrial lighting and productivity
2) Työterveyslaitos https://www.ttl.fi/tyoymparisto/tyotilojen-suunnittelu/hyva-valaistus-tyotilassa/ (in Finnish)
Juslén Henri: Lighting, productivity and preferred luminances – field studies in the industrial environment (2007)
Poplawski, M.E. & Miller N.M. Flicker in Solid-State Lighting: Measurement Techniques, and Proposed Reporting and Application Criteria, 2013