Kundtjänsten är öppen vardagar kl. 8-16 +46 (0)10 410 35 60
Kundtjänsten är öppen vardagar kl. 8-16 +46 (0)10 410 35 60

Fluorescerande lysrör är snart ett minne blott

5.4.2022

Trots att kvicksilver anses vara en av de farligaste miljöföroreningarna har användningen av kvicksilver tillåtits i vissa ljuskällor, till exempel fluorescerande T8- och T5-lysrör. Detta kommer dock att ändras nästa år.

I Europeiska unionen har användningen av kvicksilver i produkter gradvis fasats ut sedan 2006, och den begränsas av RoHS-direktivet och ekodesigndirektivet. Kvicksilver är ett hot mot miljön och människors hälsa. Det förekommer naturligt i vår omvärld, men ofta ligger det tryggt inneslutet i berggrunden och utgör ingen betydande risk. Problemet uppstår på när mänsklig aktivitet gör att stora mängder kvicksilver släpps ut i miljön. Kvicksilver i vattendrag och sediment kan också leta sig in i livsmedelskedjan.

Genom undantag från RoHS-direktivet har Europeiska kommissionen dock tillåtit användningen av begränsade ämnen, som kvicksilver, i vissa tillämpningar. Inom allmän belysning har detta till exempel omfattat T8- och T5-lysrör, kompakta lysrör och halogenlampor, vars användning har motiverats av den dåliga tillgången på energieffektiva kvicksilverfria alternativ.

I dag kan T8- och T5-lysrör lätt ersättas med energieffektiva och miljövänliga LED-ljuskällor, och därför har kommissionen nyligen ändrat RoHS-direktivet för att ta bort de flesta av undantagen för ljuskällor.

I praktiken innebär ändringen av direktivet att många ljuskällor som fortfarande används allmänt kommer att fasas ut redan nästa år. T8- och T5-lysrör kommer att försvinna från marknaden från och med den 24 augusti 2023.

Ändringarna offentliggjordes i Europeiska unionens officiella tidning den 24 februari 2022.

Vi på Valtavalo har arbetat för energieffektiva och miljövänliga LED-belysningslösningar sedan 2008. Belysning med utbytbara ljuskällor är en del av hållbar utveckling. Läs mer om våra produkter och lösningar.

 

*****

EU:s Ekodesigndirektivet (Ecodesign Directive, 2009/125/EC) fastställer en ram enligt vilken tillverkare av energianvändande produkter är skyldiga att minska energiförbrukningen och andra negativa miljöeffekter under produktens hela livscykel. Den senaste förordningen från den 1 september 2021 innehåller till exempel krav som rör cirkulär ekonomi. De strängare kraven på energieffektivitet har lett till att vissa produkter inte längre uppfyller kraven och därför måste fasas ut.

RoHS-direktivet (Restriction of Hazardous Substances) syftar till att minska riskerna för människors hälsa och för miljön genom att ersätta och begränsa farliga kemiska ämnen i elektrisk och elektronisk utrustning. Dessa begränsade ämnen omfattar tungmetaller, flamskyddsmedel och mjukgörare. Direktivet ska även förbättra möjligheten till lönsam och hållbar materialåtervinning från avfall från elektrisk och elektronisk utrustning. Det är förbjudet att sälja och importera elektrisk och elektronisk utrustning som inte uppfyller kraven i RoHS-direktivet till Europeiska unionen.

Maija Alasalmi
Maija Alasalmi
Maija Alasalmi (M.Sc.) har arbetat för Valtavalo sedan 2014. Hon är ansvarig för marknadsföring och kommunikation.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste blogginläggen och nyheter direkt till din inkorg!

Kontakta oss

Prata med våra belysningsrådgivare

Våra belysningsrådgivare är även tillgängliga för online-möten. Boka ditt möte redan idag!