Kundtjänsten är öppen vardagar kl. 8-16 +46 (0)10 410 35 60
Kundtjänsten är öppen vardagar kl. 8-16 +46 (0)10 410 35 60

Brandsäkerhet, en anledning till att uppgradera från gamla lysrör till LED

13.8.2019

Ofta när ny omvälvande teknik kommer ut på marknaden glömmer man lätt bort kvaliteten, handhavandet eller säkerheten för de första produktversionerna. Så gick det också för ett par årtionden sedan när LED-tekniken slog igenom i hemmen och företagen. Många av de första användarna av LED-belysning stötte på produkter med dålig kvalitet och kort livslängd. Det rapporterades också om risker för elstötar och brand. När det gäller LED-produkter försvårades problemet av att tillverkningen koncentrerades till Fjärran Östern och importörer eller lokala säljare hade liten kunskap om produkterna. Ibland kan dock de otrevliga överraskningarna vid den första kontakten och den uppmärksamhet dessa fått i media fastna i minnet onödigt lång tid och bromsa utnyttjandet av teknik som nu är mogen och konstaterats fungera väl.

Veijo Malinen, byggchef vid Paikallis-Sähkö Oy, ett finländskt företag som arbetar med förebyggande service av elanläggningar tillsammans med försäkringsbolag, berättar att företaget redan under åratal använt LED-lysrör som ett viktigt sätt att förbättra elsäkerheten i lysrörsbelysning.

När gamla lysrör slutar fungera blir de ofta kvar länge i armaturen i väntan på byte. Glimtändaren fortsätter att hålla glödspiralerna i lysrörets ändar glödande och det uppstår riktigt höga temperaturer och brandrisk. Vid användning av LED-lysrör finns inte detta problem. På grund av den lägre strömmen i LED behöver inte den gamla drosseln jobba längre även om den lämnas kvar. Den blir då inte varm och slits inte som när vanliga lysrör används, berättar Malinen.

Trasiga lysrör innebär en stor brandrisk
Paikallis-Sähkö har under åren gjort ett otal mätningar av felaktiga lysrör med värmekamera och konstaterat bland annat att temperaturen i änden på ett uttjänt lysrör i värsta fall kan stiga till över 200°C. Ett uttjänt lysrör belastar och hettar upp också den drossel som matar röret, och som till slut kan börja brinna. Värmestrålningen från ett uttjänt lysrör kan också smälta hål i armaturens skyddskåpa. Allt detta tillsammans med damm på armaturens yta innebär en betydande brandrisk.

Att ersätta gamla lysrör med LED-lysrör har vi och våra kunder konstaterat vara ett enkelt och förmånligt sätt att förbättra belysningens brandsäkerhet. I praktiken rekommenderar vi alltid att åtminstone använda säkerhetständare tillsammans med gamla lysrör eller alternativt att byta ut lysrören mot LED-lysrör. Temperaturen blir aldrig hög i LED-lysrör med kvalitet, inte ens i en felsituation i slutet av livscykeln. Utöver brandsäkerheten talar också den ekonomiska nyttan tack vare energibesparingen och längre bytesintervall för LED-lysrör, berättar Veijo Malinen.

Tukes övervakar och provar
Enligt meddelandet som Finlands säkerhets- och kemikalieverket Tukes publicerade i mars 2019 orsakade elapparater fler än 2 500 bränder i Finland under 2018. Flest elbränder i hemmen orsakades av spisar och ugnar (cirka 950 st.), belysningsarmaturer (cirka 200 st.) och bastuaggregat (cirka 140 st.). Näst elspisar har lysrörsarmaturer varit den största orsaken till utryckningar till husbränder enligt räddningsväsendets resurs- och olycksstatistik PRONTO. Eftersom elspisbränder i regel orsakas av mänskligt slarv är lysrörstekniken den största tekniska orsaken till utryckningar till husbränder. I meddelandet uppmanar Tukes till säkrare elanvändning och att hålla ett öga på fel i gamla lysrör och uppmanar samtidigt till att favorisera LED-belysning som inte blir varm på samma sätt som traditionell belysningsteknik.

Säkerhets- och kemikalieverket Tukes känner också produktsegmentet LED-lysrör väl och har varit med och följt de första LED-lysrörens intåg på marknaden i  början av 2000-talet och varit medveten om det snabbt ökande behovet av att få kontroll över den varierande kvaliteten och säkerheten. Redan 2011 kom man genom de europeiska marknadskontrollmyndigheternas rekommendation överens om spelreglerna för att garantera att tillverkade och installerade LED-lysrör skulle vara säkra och uppfylla de krav som ställs på dem inom EU. I verkligheten blev det ordning på marknaden för LED-lysrör först i och med den internationella standarden IEC 62776. Standarden ställer upp tydliga krav på konstruktion och provning av säkra LED-lysrör och publicerades 2015 som en harmoniserad europeisk EN-standard. I och med standarden kom också alla internationella jättar inom belysningsarmaturer ut på marknaden för LED-lysrör med egna produkter. I dag är LED-lysrör enligt bl.a  Infiniti Reports (2015) och QY Researchs (2018) marknadsundersökningar en av de mest sålda och snabbast växande LED-produktsegmenten.

Tukes provar i samband med sin marknadstillsyn ständigt LED-armaturer och -lysrör, och när det gäller rören har säkerhetsfrågorna efter publiceringen av standarden tydligt gått mot det bättre – enligt Tukes marknadsövervakningsregister har det under perioden 2010–2018 avslöjats allt färre farliga LED-lysrör.

Enligt EU:s marknadskontrollregister hittades 2010 fortfarande 15 LED-lysrör som inte uppfyllde kraven, men motsvarande antal 2017 var bara 1 st. Samma trend ses också på listan i Europeiska gemenskapens larmsystem Rapex för farliga produkter. Alla slags LED-belysningsprodukter sysselsätter dock fortfarande Tukes och andra marknadsövervakningsmyndigheter och ofta innebär ett lågt pris också undermålig kvalitet och bristande överenskomelse med de krav som ställs.

Återkomst för lampor och rör?
Med tanke på brandsäkerheten är det bra att barnsjukdomarna hos LED-lysrören har övervunnits, eftersom lätt utbytbara lampor och rör eventuellt håller på att återkomma efter att fasta LED-armaturer har behärskat belysningsmarknaden under några år. I offentligheten har det under det senaste året höjts röster emot att ljuskällan inte kan bytas av användaren i de LED-armaturer som säljs idag. Enligt statens bolag för hållbar utveckling Motiva kan avsaknaden av en utbytbar lampa i LED-armaturer komma som en överraskning för användarna. I professionella sammanhang kan problemet vara ännu större eftersom det ofta installeras tiotals eller till och med hundratals fasta LED-armaturer, men med den snabba teknikutvecklingen kan man redan efter några år vara i en situation där det inte längre finns en likadan armatur på marknaden för att ersätta en trasig. I så fall står man inför besvärliga armaturbyten i stället för ett enkelt lampbyte, oenhetlig belysning eller i värsta fall alltför tidigt byte av alla armaturer och styrsystemet för belysningen. EU:s planerade ekodesigndirektiv svarar på denna oro. Efter att direktivet träder i kraft 2021 måste armaturer med en icke utbytbar ljuskälla märkas.

Många LED-lysrör kan sättas in i gamla armaturer utan egentligt elarbete och flera tillverkare har också kommit ut med nya armaturer för LED-lysrör. I gamla armaturer används LED-lysrör för att ersätta traditionella lysrör som har konstaterats vara en av de största orsakerna till bränder. Med anledning av detta borde mer utbredd användning av LED-lysrör förbättra vår brandsäkerhet.

Markku Laatikainen
Markku Laatikainen
Markku Laatikainen, en av grundarna av Valtavalo Ltd., arbetade som VD under 2008-2019 och fortsätter nu i rollen som Senior Advisor. Han har lagt en stor insats i öppningen och fastställande av LED-lysrör marknaden i Finland.

Vill du läsa mer?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få de senaste blogginläggen och nyheter direkt till din inkorg!

Kontakta oss

Prata med våra belysningsrådgivare

Våra belysningsrådgivare är även tillgängliga för online-möten. Boka ditt möte redan idag!