Hem Sekretessmeddelande

Sekretessmeddelande

Genom att fortsätta använda webbplatsen godkänner du användningen av cookies.


 

1. Personuppgiftsansvarig och ansvarig person

Namn: Valtavalo Oy
Företags-ID: 2239453-0
Adress: Sammaltie 14,  90620 Oulu, Finland
Telefon: +358 207 789 880
E-post: info@valtavalo.fi

Ansvarig person: Maija Alasalmi
E-post: maija.alasalmi(ät)valtavalo.fi

2. Syfte med användning av registret

Vi använder de uppgifter som samlas in för kundkommunikation och för att erbjuda en bra kundupplevelse och utveckla vår kundservice.

3. Anledningar till insamling och behandling av uppgifter

Vi samlar in personuppgifter när kunder besöker webbplatsen valtavalo.se, prenumererar på ett nyhetsbrev, använder verktyget för att beräkna energibesparingar eller fyller i formuläret med kontaktinformation.

Vi samlar in personuppgifter från kunder till vårt nyhetsbrev och annat material för kundkommunikation. Vi samlar in och behandlar uppgifter beroende på kundens samtycke. Vi tillämpar också berättigat intresse vid insamling och behandling av personuppgifter – vi har rätt att lämna ut information om produkter och tjänster till kunder vars uppgifter omfattar de produkter och tjänster som erbjuds.

4. Uppgiftsinnehåll i registret

Vi använder analysverktygen Google Analytics och Apsis Lead på vår webbplats för att erhålla information om personer som har besökt webbplatsen valtavalo.se. Vi samlar in följande uppgifter: Namn, adress, telefonnummer och URL till det besökande företaget och information om besök på sidan (sidinläsningar, tid på webbplatsen).

5. Lagringsperiod för uppgifter

Personuppgifter lagras så länge de behövs för att fullfölja ett signerat avtal med en kund eller för att utveckla kundservice.

6. Regelbundna uppgiftskällor

Vi samlar in uppgifter direkt från personer eller från register som upprätthålls av myndigheter enligt gällande lagstiftning. Vi samlar även in uppgifter med hjälp av Google Analytics och Apsis Lead.

7. Regelbundet utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Vi ansvarar för de personuppgifter som vi samlar in. Vi lämnar inte ut eller säljer personuppgifter till tredje part. Dessutom använder vi våra partner och tredje parter för behandling och lagring av uppgifter och för marknadsföring. Inga personuppgifter överförs utanför EU/EES, om det inte är nödvändigt med avseende på den tekniska implementeringen för Valtavalo eller någon av dess partner.

Registrerade användares personuppgifter kan raderas på en användares begäran, om det inte förhindras av lagstiftningen.

8. Användning av cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Det är små textfiler som sparas på användarens enhet för sessionshantering och besökarövervakning. Cookies skadar inte användarens dator eller filer.

Vi använder verktygen Google Analytics och Apsis Lead för att analysera webbplatstrafik. De samlar in följande uppgifter om besökare: Plats, domän, IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, datum och tid för besöket, besökets längd och andra uppgifter om navigering på webbplatsen. Mer detaljerad information kan erhållas från Google och Apsis.

9. Förhindra användning av cookies

Om du inte vill att cookies ska användas kan du inaktivera dem i webbläsarens inställningar. Det kan dock påverka webbplatsens funktion. Genom att använda webbplatsen valtavalo.fi godkänner du att vi använder cookies enligt ovan.

10. Skydd av registret

Uppgifter överförs via en SSL-skyddad anslutning. Elektroniska uppgifter skyddas med hjälp av en brandvägg, användarnamn och lösenord. Personer som är anställda hos den personuppgiftsansvarige och behöver uppgifter i sitt arbete har endast rätt att använda uppgifter.

De krav som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) och som gäller från och med den 25 maj 2018 har beaktats vid behandling av personuppgifter. All tillgång till personuppgifter kontrolleras i enlighet med god praxis.

11. Registrerades rättigheter

Registrerade har rätt att visa de uppgifter om dem som sparats i personuppgiftsregistret. En skriftlig och signerad begäran om att visa uppgifter måste skickas till personen som ansvarar för registret. Rätten att visa uppgifter är kostnadsfri högst en gång per år.

Registrerade har rätt att kräva att eventuella felaktiga eller inaktuella uppgifter korrigeras eller raderas. De har också rätt att begränsa eller bestrida behandlingen av sina personuppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU:s GDPR.

Registrerade har dessutom rätt att återkalla tidigare samtycke till behandlingen av uppgifter eller att neka till användning av sina uppgifter för direktmarknadsföring.


 

1. Personuppgiftsansvarig och ansvarig person

Namn: Valtavalo Oy
Företags-ID: 2239453-0
Adress: Sammaltie 14,  90620 Oulu, Finland
Telefon: +358 207 789 880
E-post: info@valtavalo.fi

Ansvarig person: Maija Alasalmi
E-post: maija.alasalmi(ät)valtavalo.fi

2. Syfte med användning av registret

Vi använder de uppgifter som samlas in för kundkommunikation och för att erbjuda en bra kundupplevelse och utveckla vår kundservice.

3. Anledningar till insamling och behandling av uppgifter

Vi samlar in personuppgifter när kunder besöker webbplatsen valtavalo.se, prenumererar på ett nyhetsbrev, använder verktyget för att beräkna energibesparingar eller fyller i formuläret med kontaktinformation.

Vi samlar in personuppgifter från kunder till vårt nyhetsbrev och annat material för kundkommunikation. Vi samlar in och behandlar uppgifter beroende på kundens samtycke. Vi tillämpar också berättigat intresse vid insamling och behandling av personuppgifter – vi har rätt att lämna ut information om produkter och tjänster till kunder vars uppgifter omfattar de produkter och tjänster som erbjuds.

4. Uppgiftsinnehåll i registret

Vi använder analysverktygen Google Analytics och Apsis Lead på vår webbplats för att erhålla information om personer som har besökt webbplatsen valtavalo.se. Vi samlar in följande uppgifter: Namn, adress, telefonnummer och URL till det besökande företaget och information om besök på sidan (sidinläsningar, tid på webbplatsen).

5. Lagringsperiod för uppgifter

Personuppgifter lagras så länge de behövs för att fullfölja ett signerat avtal med en kund eller för att utveckla kundservice.

6. Regelbundna uppgiftskällor

Vi samlar in uppgifter direkt från personer eller från register som upprätthålls av myndigheter enligt gällande lagstiftning. Vi samlar även in uppgifter med hjälp av Google Analytics och Apsis Lead.

7. Regelbundet utlämnande av uppgifter och överföring av uppgifter utanför EU eller EES

Vi ansvarar för de personuppgifter som vi samlar in. Vi lämnar inte ut eller säljer personuppgifter till tredje part. Dessutom använder vi våra partner och tredje parter för behandling och lagring av uppgifter och för marknadsföring. Inga personuppgifter överförs utanför EU/EES, om det inte är nödvändigt med avseende på den tekniska implementeringen för Valtavalo eller någon av dess partner.

Registrerade användares personuppgifter kan raderas på en användares begäran, om det inte förhindras av lagstiftningen.

8. Användning av cookies

Vi använder cookies på vår webbplats. Det är små textfiler som sparas på användarens enhet för sessionshantering och besökarövervakning. Cookies skadar inte användarens dator eller filer.

Vi använder verktygen Google Analytics och Apsis Lead för att analysera webbplatstrafik. De samlar in följande uppgifter om besökare: Plats, domän, IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, datum och tid för besöket, besökets längd och andra uppgifter om navigering på webbplatsen. Mer detaljerad information kan erhållas från Google och Apsis.

9. Förhindra användning av cookies

Om du inte vill att cookies ska användas kan du inaktivera dem i webbläsarens inställningar. Det kan dock påverka webbplatsens funktion. Genom att använda webbplatsen valtavalo.fi godkänner du att vi använder cookies enligt ovan.

10. Skydd av registret

Uppgifter överförs via en SSL-skyddad anslutning. Elektroniska uppgifter skyddas med hjälp av en brandvägg, användarnamn och lösenord. Personer som är anställda hos den personuppgiftsansvarige och behöver uppgifter i sitt arbete har endast rätt att använda uppgifter.

De krav som anges i EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR, General Data Protection Regulation) och som gäller från och med den 25 maj 2018 har beaktats vid behandling av personuppgifter. All tillgång till personuppgifter kontrolleras i enlighet med god praxis.

11. Registrerades rättigheter

Registrerade har rätt att visa de uppgifter om dem som sparats i personuppgiftsregistret. En skriftlig och signerad begäran om att visa uppgifter måste skickas till personen som ansvarar för registret. Rätten att visa uppgifter är kostnadsfri högst en gång per år.

Registrerade har rätt att kräva att eventuella felaktiga eller inaktuella uppgifter korrigeras eller raderas. De har också rätt att begränsa eller bestrida behandlingen av sina personuppgifter i enlighet med artiklarna 18 och 21 i EU:s GDPR.

Registrerade har dessutom rätt att återkalla tidigare samtycke till behandlingen av uppgifter eller att neka till användning av sina uppgifter för direktmarknadsföring.