Hem Referenser Vanda stad (Finland)
Vantaan kaupunki uusi valaistuksen useissa kohteissa.

Vanda stad (Finland)

Elbesparande LED-lysrör lyser upp skolor i Vanda LED-lysrör spelar en viktig roll när minskad energiförbrukning används för att finansiera investeringar i energieffektivitet i 14 offentligt ägda fastigheter, bland annat skolor, i Vanda i Finland. Vanda stads prisbelönta ESCO-projekt sparar in energi för mer än 200 000 euro varje år. I ESCO-projektet finansieras alla investeringar som krävs för projektet genom energibesparingar. Det innebär att ESCO-systemet bidrar till en kostnadsfri offentlig upphandling. Projektet startades 2012 i Vanda. Det fanns då fortfarande fördomar om LED-belysning och en del personer saknade aktuella kunskaper om den.

”Även om ESCO:s upphandlingsprocess var besvärlig blev slutresultatet som det ursprungligen var tänkt”, säger Marita Tamminen, projektledare och expert på energieffektivitet i Vanda stad.

Typiskt kommunalt fastighetsbestånd Hittills har projektets belysningsdel genomförts i tre av de fjorton fastigheterna på sammanlagt 83 000 m2 och 365 000 m3: finska skolan i Illby, det finska gymnasiet i Dickursby och yrkesskolan Varia. Nästa byggnad där man går över till LED-belysning är Dickursby bibliotek. Enligt Tamminen har dessa fastigheter valts ut för projektet på grund av sin genomsnittliga specifika förbrukning.

”Det är typiska byggnader som ingår i kommunernas fastighetsbestånd: skolor, förskolor, idrottsanläggningar, bibliotek och ett allaktivitetshus.”

Allt som allt äger Vanda stad 783 byggnader på sammanlagt 700 000 m2 and 3 miljoner m3. Det finns alltså ytterligare energibesparingar att göra. LED-belysning har parallellt med projektet även införts i liten skala på fastighetskontoret, som är Marita Tamminens arbetsplats.

”Under energisparveckan i oktober i fjol installerades cirka 200 LED-lysrör tillverkade av Valtavalo i våra lokaler och de har fungerat felfritt. Belysningen förbättrades och vi sparar energi”, förklarar hon.

LED-lysrör spelar en viktig roll i projektet Schneider Electric Buildings Finland Ltd. valdes ut som leverantör till ESCO-projektet efter ett konkurrensutsatt anbudsförfarande. Projektledaren Petri Tuominen uppger att jämfört med den gamla lösningen åstadkommer man energibesparingar på 50–90 procent med Valtavalos G3 LED-lysrör, beroende på vilken typ av ljuskällor som tidigare användes och hur gamla de var.

”I det här projektet var det lätt att ersätta traditionella lysrör med LED-lysrör utan att behöva byta armaturer. Ytterligare besparingar uppnås när det gäller installations- och underhållskostnader, eftersom livscykeln för LED-lysrör normalt är 3–5 gånger längre än för traditionella lysrör. Dessutom är återvinningsgraden för LED-lysrör för närvarande mycket hög – över 95 procent”, uppger Tuominen.

Enligt honom stod LED-lysrör för en betydande del av projektet som kostar 1,5 miljoner euro.

”Det innebär mer än 5 000 LED-lysrör. Ser man till de beräknade besparingarna kommer omkring en fjärdedel av besparingarna av el och värmeenergi räknat i euro från LED-lysrör.”

Fördomarna har försvunnit Markku Laatikainen, VD för finska LED-lysrörsleverantören Valtavalo Oy med anläggningar i Uleåborg och Kajana, är glad över att fördomarna mot LED-belysning har minskat.

”LED-lampor och -lysrör har tidigare stött på motstånd i Vanda, men nu är den här tekniken mogen för att användas överallt”, säger Laatikainen.

Valtavalo, som för några år sedan tog hem tillverkningen av LED-lysrör från Kina till en automatiserad produktionslinje i Kajana, har växt snabbt internationellt. I kölvattnet av Valtavalos projekt i Vanda kommer det i Kajana baserade företaget Paikallis-Sähkö, som installerar LED-belysningen, att utvidga sin marknad från Kajanaland till Vanda. Paikallis-Sähkö utökar sin verksamhet som specialister på LED-lysrörsinstallationer och står nu redo att erövra södra Finland.