Hem Referenser Salten Kraftsamband AS (Norge)
Fagerlin vesivoimala Norjassa oli Valtavalon ensimmäisiä asennuskohteita vuonna 2013.

Salten Kraftsamband AS (Norge)

En av Valtavalos första installationsplatser i Norge var vattenkraftverket Fagerli. Projektet bevisar att LED-lysrör lämpar sig också utmärkt för krävande industrimiljöer. Projektet på Fagerli kraftverk körde igång 2013 i syfte att skapa en bättre arbetsmiljö samt minska energiförbrukningen och underhållsarbetet. Salten Kraftsamband AS, som äger kraftverket, uppger att man med Valtavalos G3 LED-lysrör har uppnått en energibesparing på 60 procent och även betydande besparingar på underhållskostnaderna.

”Med LED-belysningen fick vi en bättre arbetsmiljö och kunde också ta i bruk bland annat rörelsesensorer”, berättar projektledaren Robert Norman från SKS.

LED-lysrörsprojektet genomfördes för SKS av det norska företaget Energy Optimal. Företagets VD Morten Groseth betonar även miljöfördelarna med att övergå till LED, eftersom Valtavalos lysrör kan återvinnas och innehåller varken kvicksilver eller andra tungmetaller.