Hem Referenser Köpcentret Jumbo (Finland)
Kauppakeskus Jumbon parkkitiloissa palaa noin 6000 Valtavalon LED-valoputkea.

Köpcentret Jumbo (Finland)

De gamla lysrören fick ge vika när det enorma parkeringshuset i köpcentret Jumbo övergick till LED-belysning. Köpcentret Jumbo, som finns i Vanda i Helsingforsregionen i Finland, har nu cirka 6 000 LED-lysrör som lyser upp P-huset och dess underhållslokaler och tekniska utrymmen. Detta gör Jumbo veterligen till Nordens största enskilda installationsplats där man satt upp LED-lysrör, och samtidigt är köpcentret sannolikt den största byggnaden som övergått till LED-belysning i Finland.

LED-lysrören i Jumbo har en total elektrisk effekt på cirka 140 kW, medan de tidigare lysrören förbrukade cirka 400 kW. Detta innebär att LED-belysningen ger Jumbo stora besparingar. Enligt mätningar förbrukade ett enskilt rör av gammal typ tillsammans med anslutningsdonet 72 watt. Med LED-lysrör sjönk siffran till 24 watt – utan att ljusets mängd eller kvalitet försämrades. LED-investeringen hade en återbetalningstid på under tre år.

”Vi ville ha en energieffektiv och långlivad belysning som är lätt att underhålla. Vi jämförde LED-lysrör från flera leverantörer och valde slutligen Valtavalos produkter, som tillverkas i Finland”, säger fastighetschef Hannu Hirvonen vid köpcentret Jumbo.

I det tidigare belysningssystemet gick de elektroniska anslutningsdonen lätt sönder. Enligt Hirvonen medförde detta avsevärda underhållskostnader och orsakade även risk för brand.

”När armaturerna förses med LED-lysrör blir underhållet minimalt. Dessutom har rören extremt lång livslängd, vilket betyder att underhållsintervallet blir betydligt längre. Lösningen har inga separata anslutningsdon eller drosslar, och därför behöver man endast byta ut röret när det når slutet av sin livslängd. Inga andra åtgärder behövs”, säger Hirvonen.

Det omfattande LED-installationsarbetet utfördes av företaget Jyty-Sähkö Oy från Vanda. Huvuddelen av installationen gjordes redan 2013, och arbetet slutfördes i början av mars 2014.

”På Jumbo beslutade man att använda de gamla armaturerna eftersom de fortfarande var i rätt bra skick”, säger VD Jari Tykkyläinen från Jyty-Sähkö.