Hem Referenser Höganäs AB (Sverige)
Höganäsin teollisuustilat Ruotsissa.

Höganäs AB (Sverige)

LED-lysrör fungerar även i krävande lokaler inom processindustrin

Enligt Valtavalos VD Markku Laatikainen företaget har levererat LED-lysrör i Norden även i krävande förhållanden såsom inom processindustrin. Svenska Höganäs AB är ett världsledande företag inom metallpulvertillverkning. Företaget började övergå till LED-belysning 2012. Man ville hitta den rätta LED-lösningen för krävande industrilokaler. Efter att ha testat LED-lysrör från flera leverantörer valde Höganäs slutligen Valtavalos LED-lysrör.

”Valtavalos LED-lysrör visade sig vara den mest hållbara lösningen och de hade även bäst energiprestanda på marknaden”, säger Mats Andersson om de positiva resultaten med LED-lysrör.

På seminariet ”Energieffektiv belysning i tuffa miljöer” inom stålindustrins energinätverk som svenska Jernkontoret arrangerade i Stockholm i mars 2014 redogjorde Mats Andersson från Höganäs om de positiva resultat som man hade uppnått med LED-lysrör. Andersson beskrev LED-belysning som en lösning för ”framtiden”: höga prestanda och reglerbarhet möjliggör låg energiförbrukning och en lång livscykel. Enligt honom gör LED-belysning det äntligen möjligt att man även inom processindustrin kan iaktta stränga kriterier för belysningsnivån.

På bilden Hans-Pauli Hallengren från Höganäs AB som ansvarade för monteringen.