Hem Referenser DHL Freight (Finland)

DHL Freight (Finland)

Att Valtavalos produkter håller hög kvalitet och tillverkas i Finland var positiva aspekter när DHL sommaren 2012 inledde belysningsprojektet på sitt lager i Åbo. Ungefär vid samma tid inledde Valtavalo produktionen av LED-lysrör med den automatiserade linjen i Kajana. DHL:s lager i Åbo blev Valtavalos första installation av G3 LED-lysrör. Företagen har sedermera fortsatt samarbetet.

”Med de goda erfarenheterna från lagret i Åbo i minnet använde vi Valtavalos LED-lysrör när vi förnyade belysningen i terminalen i Vanda. Vi lät en expert göra mätningar i byggnaden både före och efter installationen. Förutom den betydande energibesparingen på cirka 60 procent märkte vi att Valtavalos G3 LED-lysrör ger cirka 25 procent bättre belysningsstyrka än de tidigare T8-lysrören”, berättar fastighetsdirektör Pekka Simonen från DHL Freight (Finland) Oy.