Hem Referenser Angry Birds Activity Park, Vuokatti (Finland)
Angry Birds Activity Parkin LED-valaistus.

Angry Birds Activity Park, Vuokatti (Finland)

Angry Birds gav tjänstekonceptet för LED-belysning luft under vingarna Alla får röra sig tryggt på anläggningen tack vare Valtavalos tjänstekoncept för LED-belysning. Dessutom ger de nya lysrören besparingar från första sekund. Hösten 2014 installerade man LED-lysrör i Angry Birds Activity Park enligt Valtavalos LaaS-koncept. Lighting as a Service, eller belysning som en tjänst, innebär en komplett leverans inklusive montering, finansiering och underhåll. I konceptet ingår en inledande kartläggning av belysningens nuläge samt en eventuell förbättringsplan inklusive besparingsmätningar och beräkningar. Dessutom ger Valtavalo sina LaaS-projekt en besparingsgaranti.

”Det betyder i princip att när kunden är villig att installera en splitterny, energisparande och säker LED-belysning i sina lokaler utan investeringskostnader så garanterar vi omedelbara besparingar. Det viktigaste för kunderna är att de inte behöver bekymra sig för någonting. Därför har vi ju döpt tjänsten till Valtavalo Vaivaton, det vill säga Valtavalo Bekymmersfri”, berättar Valtavalos VD Markku Laatikainen om det färska konceptet.

Tjänsten genomförs i samarbete med kända och pålitliga finansbolag och installationsföretag.

”All vår energi går åt till att hålla vardagen i rullning. Vi har inte tid att sätta oss in i alla fastighetstekniska detaljer. LaaS-tjänsten passade oss utmärkt bra och det hade ju varit dumt att säga nej, om besparingarna en gång sätter i gång omedelbart och utan risk”, förklarar VD Taneli Sutinen från Vuokatti Superpark.

Övergången till LED-belysning ingår i den övergripande utvecklingen av energiprestanda i Vuokatti Superpark. Från och med början av 2014 har företaget Annosol Oy med bas i Sotkamo i Finland, som specialiserat sig på byggnaders energiprestanda, ansvarat för att anläggningen används på ett energieffektivt sätt.

”Efter bytet till LED-lysrör kan vi komma ner till en helt ny nivå i fråga om elförbrukningen”, säger experten Jani Löhönen från Annosol Oy.

Efter bytet kan man i bästa fall spara inemot 10 000 euro i månaden i de totala energikostnaderna för fjärrvärme och el. Jämfört med energiförbrukningen 2013 är det fråga om en märkbar förändring. Den reella besparingen från belysningslösningen med LED-lysrör är cirka 220 euro i månaden under de fem första åren, eftersom man samtidigt även betalar för belysningen. Efter det sparar man nästan 1 000 euro i månaden.

”Vi kom nära sparmålet redan i september, trots att en liten del av LED-lysrören inte ännu hade installerats”, säger Jani Löhönen. ”Vi kan förvissa oss om besparingarna genom att de verifieras av vår oberoende samarbetspartner Annosol Oy”, tillägger Taneli Sutinen. ”Ytterligare besparingar följer av att kunden inte behöver ta hand om underhållet. Enligt beräkningarna ger LaaS-konceptet en besparing på 20 000–30 000 euro i underhållet av de 1 400 LED-lysrören i Vuokatti under de första fem åren”, tillägger utvecklingsdirektör Tuomas Laatikainen från Valtavalo.

För belysningslösningens hela livscykel på cirka 15 år uppgår de reella besparingarna till cirka 130 000 euro. En betydande del av detta uppstår tack vare LaaS-konceptet och de långlivade LED-lysrören. Byggnaden var tidigare Incaps elektronikfabrik och aktivitetsanläggningen fick den gamla belysningen på köpet. Den nya användningen medförde likväl nya krav på belysningen.

”Eftersom de gamla lysrören hade glas utanpå, var det inte svårt att motivera att de skulle bytas ut mot LED-lysrör med aluminiumram och plastkupa när vi talar om lokaler där människor rör sig på olika sätt. Även energibesparing och miljövänlighet utgjorde tydliga utgångspunkter när vi valde den nya belysningen”, sammanfattar Taneli Sutinen på Angry Birds Activity Park.